Cộng Đoàn Thánh Anrê Dũng Lạc

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, ngày 17 tháng 11 năm 2013, do Đức Giám Mục Gerald Michael Barbarito chủ tế,  là ngày Cộng Đoàn Thánh Anrê Dũng Lạc được chính thức thành lập.

Đức Giám Mục Gerald M Barbarito đã trao phó trách nhiệm coi sóc Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam thuộc Giáo Phận Palm Beach cho Linh Mục Phaolô Nguyễn Chung làm Quản Nhiệm.

Khởi đầu, Cộng Đoàn Thánh Anrê Dũng Lạc tạm trú tại Giáo Xứ St. Matthew Catholic Church, Lake Worth.

Nhưng sau 1 năm, vì nhu cầu sinh hoạt và phát triển, Cộng Đoàn đã dời đến Giáo Xứ Holy Spirit, Lantana.

Điạ chỉ: Holy Spirit Cathlic Church

1000 Lantana Rd, Lantana, FL 33462

Lịch sinh hoạt của Cộng Đoàn như sau:

  • Thánh lễ Chúa Nhật hằng tuần được cử hành lúc 4:30 pm.
  • Lớp Giáo lý và Việt Ngữ hằng tuần lúc 2:00 PM – 4:10 PM tại hội trường Nhà Xứ.
  • Ca Đoàn tập hát tối thứ Tư hằng tuần lúc 8:30 PM tại phòng tập hát trong Nhà Xứ.
  • Rửa Tội vào Chúa Nhật thứ 2 mỗi tháng lúc 3:30 pm. (xin liên lạc với Cha Quản Nhiệm trước ít nhất 2 tuần để chuẩn bị).
  • Hôn Phối: xin liên lạc với Cha Quản Nhiệm trước ít nhất 3 tháng để chuẩn bị.

Xin mời Anh Chị Em ghé thăm và tham gia sinh hoạt để góp phần xây dựng Cộng Đoàn mỗi ngày mỗi lớn mạnh hơn cho vinh danh Thiên Chúa và lợi ích cho các Linh Hồn.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail