Category: Chia Buồn

Cáo Phó Cụ Ông Phêrô Nguyễn Gia Viễn

Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin: Cụ Ông Phêrô Nguyễn Gia Viễn Là chồng của Bà Lệ Chi, thành viên của Hội Các Bà Mẹ Công Giáo. Là Thân Phụ của Cô Lệ Thu, thành viên Ca Đoàn Theresa, và cũng là Giảng Viên Việt Ngữ trong chương trình GLVN. Đã tạ thế vào […]

Thành Kính Phân Ưu Linh Hồn Cụ Ông Vincente Nguyễn Ngọc Tiếp

Chúng tôi nhận được tin buồn là Cụ Ông Vincente Nguyễn Ngọc Tiếp, là Thân Phụ Anh Nguyễn Văn Hiển, Chủ Tịch Cộng Đoàn Thánh Anrê Dũng Lạc, đã được Chúa gọi về ngày 02 tháng 11, năm 2016, hưởng thọ 86 tuổi. Cộng Đoàn Thánh Anrê Dũng Lạc thành kính phân ưu đến Gia Đình Anh Chị Hiển Loan cùng […]