Category: Cộng Đoàn

Báo tin buồn: Bà Cố Maria Trần Thị Tốt

Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin: Bà Cố Maria Trần Thị Tốt, là Thân Mẫu của Linh Mục Dominic Trần Thiện Thanh Toàn, đã được Chúa gọi về vào ngày 10 Tháng 07 Năm 2018, hưởng thọ 90 tuổi. Cộng Đoàn Thánh Anrê Dũng Lạc thành kính phân ưu đến Cha Dominic Trần Thiện Thanh Toàn cùng Đại […]

Cáo Phó Cụ Ông Phêrô Nguyễn Gia Viễn

Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin: Cụ Ông Phêrô Nguyễn Gia Viễn Là chồng của Bà Lệ Chi, thành viên của Hội Các Bà Mẹ Công Giáo. Là Thân Phụ của Cô Lệ Thu, thành viên Ca Đoàn Theresa, và cũng là Giảng Viên Việt Ngữ trong chương trình GLVN. Đã tạ thế vào […]

Pinic Cộng Đoàn Năm 2017

Kính mời mọi người đến tham dự buổi picnic của Cộng Đoàn Thánh Anrê Dũng Lạc.   Ngày: 23 tháng 04 năm 2017 Thời gian: 10:00 AM – 5:00 PM Địa điểm: West Boynton Park and Recreation Center Địa chỉ: 6000 Northtree Blvd, Lake Worth, FL 33463 Sẽ có Thánh Lễ ở ngoài park vào lúc 11:00 AM.   Sau […]