Category: Thông Tin

Các Kinh Về Thánh Giuse

1. Kinh Ông Thánh Giuse Bầu Cử Lạy ơn Ông Thánh Giuse. Chúng con chạy đến cùng Người, trong cơn gian nan chúng con mắc phải. Chúng con đã kêu van cùng Rất Thánh Đức Bà là Đấng đã làm Bạn cùng Người, phù hộ gìn giữ chúng con, thì chúng con cũng lấy lòng […]

28 Câu Hỏi Về Mùa Chay

1. Mùa Chay là mùa gì? Mùa Chay là thời lỳ gồm 40 ngày, dành cho việc chuẩn bị mừng lễ Chúa Phục Sinh và là thời kỳ cao điểm của các anh chị dự tòng chuẩn bị lãnh nhận Bí tích Rửa tội trong ngày lễ Phục Sinh. 2. Người tín hữu sống Mùa […]

Pinic Cộng Đoàn Năm 2017

Kính mời mọi người đến tham dự buổi picnic của Cộng Đoàn Thánh Anrê Dũng Lạc.   Ngày: 23 tháng 04 năm 2017 Thời gian: 10:00 AM – 5:00 PM Địa điểm: West Boynton Park and Recreation Center Địa chỉ: 6000 Northtree Blvd, Lake Worth, FL 33463 Sẽ có Thánh Lễ ở ngoài park vào lúc 11:00 AM.   Sau […]