Chương Trình Thăm Viếng và Thánh Lễ Mai Táng Cụ Ông Giuse Phạm Văn Tới

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin: 

 

Cụ Ông Giuse Phạm Văn Tới, là một trong những người đã có công đầu trong việc gầy dựng Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam ở Giáo Phận Palm Beach, đã được Chúa gọi về tại Tư Gia ở Boca Raton, Florida vào ngày Thứ Sáu 27 tháng 11, 2015, hưởng thọ 80 tuổi (15/10/1935 – 27/11/2015).

 

Cộng Đoàn Thánh Anrê Dũng Lạc thành kính phân ưu đến đại Gia Đình cụ Ông Giuse Phạm Văn Tới, nguyện xin Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót sớm đón Linh Hồn Giuse về hưởng phúc trường sinh đời đời với Ngài.

 

Chương Trình Thăm Viếng:

Nhà Quàn: Babione Krafer

Điạ chỉ: 1100 N Federal Highway

Boca Raton, FL 33432

Thứ Ba, ngày 01 tháng 12, 2015: từ 6:00 PM – 10:00 PM

Thứ Tư, ngày 02 tháng 12, 2015: từ 6:00 PM – 10:00 PM

Thứ Năm, ngày 03 tháng 12, 2015: từ 6:00 PM – 11:00 PM

(sẽ có nghi thức phát tang vào lúc: 8:00 PM Thứ Năm ngày 03 tháng 12, 2015)

Thứ Sáu, ngày 03 tháng 12, 2015: từ 4:00 PM – 7:00 PM

 

Thánh Lễ Cầu Nguyện:

Nhà Thờ Holy Spirit

Địa chỉ: 1000 Lantana Rd, Lantana, FL 33462

Vào lúc: 8:30 PM Thứ Sáu ngày 04 tháng 12, 2015

 

Thánh Lễ An Táng:

Nhà Thờ St. Joan of Arc

Địa chỉ: 370 SW 3rd St, Boca Raton, FL 33432

Vào lúc: 11:00 AM Thứ Bảy ngày 05 tháng 12, 2015

 

Kính mời toàn thể Cộng Đoàn Dân Chúa đến thăm viếng và hiệp ý cầu nguyện cho Linh Hồn Cụ Giuse Phạm Văn Tới sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.

IMG_9967

Cụ Ông Giuse Phạm Văn Tới trong ngày lễ thành lập Cộng Đoàn Thánh Anrê Dũng Lạc

 

IMG_3802

Cụ Ông Giuse Phạm Văn Tới trong trang phục ông già Noel phát quà cho các em thiếu nhi dịp Giáng Sinh 2014.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail