Cáo Phó Cụ Ông Phêrô Nguyễn Gia Viễn

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:

Cụ Ông Phêrô Nguyễn Gia Viễn

Là chồng của Bà Lệ Chi, thành viên của Hội Các Bà Mẹ Công Giáo.

Là Thân Phụ của Cô Lệ Thu, thành viên Ca Đoàn Theresa, và cũng là Giảng Viên Việt Ngữ trong chương trình GLVN.

Đã tạ thế vào ngày 05 tháng 10, 2017, vào lúc 2:50 PM tại California, hưởng thọ 77 tuổi.

 

Cộng Đoàn Thánh Anrê Dũng Lạc thành kính phân ưu đến Gia Đình Bà Lệ Chi, Cô Thu, và cùng Tang Quyến. Nguyện xin Thiên Chúa là đấng đầy lòng thương xót đón Linh Hồn Cụ Ông Phêrô về hưởng Nhan Thánh Ngài.

 

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail