Thành Kính Phân Ưu Linh Hồn Cụ Ông Vincente Nguyễn Ngọc Tiếp

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

bao-tang

Chúng tôi nhận được tin buồn là Cụ Ông Vincente Nguyễn Ngọc Tiếp, là Thân Phụ Anh Nguyễn Văn Hiển, Chủ Tịch Cộng Đoàn Thánh Anrê Dũng Lạc, đã được Chúa gọi về ngày 02 tháng 11, năm 2016, hưởng thọ 86 tuổi.

Cộng Đoàn Thánh Anrê Dũng Lạc thành kính phân ưu đến Gia Đình Anh Chị Hiển Loan cùng Tang Quyến, nguyện xin Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót sớm đón Linh Hồn Cụ Ông Vincente về hưởng phúc trường sinh đời đời với Ngài.

 

NguyenVanTiep

Cụ Ông Vincente Nguyễn Ngọc Tiếp

Quê quán: Nam Định

Mất tại: Sài Gòn, Việt Nam

1930 – 2016

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail