Chương Trình Tam Nhật Tuần Thánh và picnic của Cộng Đoàn Thánh Anrê Dũng Lạc

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

 

THỨ NĂM TUẦN THÁNH 29 THÁNG 3 NĂM 2018

THÁNH LỄ TIỆC LY

CHÚA GIÊSU LẬP PHÉP THÁNH THỂ

Lúc 9 giờ 15 tối.

 

THỨ SÁU TUẦN THÁNH 30 THÁNG 3 NĂM 2018

TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CHÚA

KÍNH THỜ THÁNH GIÁ

Lúc 8 giờ 30 tối.

THỨ BẢY TUẦN THÁNH 31 THÁNG 3 NĂM 2018

THÁNH LỄ VỌNG PHỤC SINH

Lúc  9 giờ 30 tối.

CHÚA NHẬT PHỤC SINH 1 THÁNG 4 NĂM 2018

THÁNH LỄ MỪNG CHÚA PHỤC SINH

THÁNH LỄ TẠI NHÀ THỜ HOLY SPIRIT

Lúc 4 giờ 30 chiều.

NGÀY PICNIC CỘNG ĐOÀN 

CHÚA NHẬT 8 THÁNG 4 NĂM 2018

 

THÁNH LỄ TẠI WEST BOYNTON PARK

 Lúc 11 giờ Sáng

 6000 NORTHTREE BOULEVARD, LAKE WORTH FL 33463

(Không có  Thánh Lễ Việt Nam ở nhà thờ Holy Spirit trong ngày picnic)

 

CHÚC ANH CHỊ EM TUẦN TAM NHẬT THÁNH

BÌNH AN – ĐẠO ĐỨC – VÀ THÁNH THIỆN

Linh Mục Quản Nhiệm Paul Nguyễn Chung

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail