Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam địa phận Palm Beach tri ân Cha Cố Peter Nguyễn Văn Nguyên

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Cha Cố Peter Nguyễn Văn Nguyên là người thành lập Cộng Đoàn Nữ Vương Hoà Bình, tiền thân của Cộng Đoàn Thánh Anrê Dũng Lạc, từ năm 1983. Qua bao thăng trầm, ngài đã cùng đồng hành với Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam vùng Palm Beach County suốt 35 năm.

Đây là vài hình ảnh Cha Cố Peter Nguyễn Văn Nguyên trong những sinh hoạt với Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam.

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail