Vài dòng tiểu sử Cha Cố Peter Nguyễn Văn Nguyên

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Cha Cố Peter Nguyễn Văn Nguyên

Vài dòng tiểu sử Cha Cố Peter Nguyễn Văn Nguyên:
 
Hưởng thọ 86 tuổi
 
58 năm Linh Mục
 
Sinh Ngày 10 Tháng 10 Năm 1932 tại tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
 
Năm 12 tuổi vào chúng viện Thánh Giuse Địa Phận Sài Gòn.
 
Ngày 7 tháng 07 năm 1960 chịu chức Linh Mục tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn.
 
Năm 1960-1967 Cha Giáo dạy Văn Chương Pháp, Latin và âm nhạc tại chủng viện Thánh Giuse Địa Phận Sài Gòn.
 
Năm 1968 -1971 học Thạc Sĩ về Xã Hội Học tại Đại Học Công Giáo Louvain ở Bỉ.
 
Năm 1971 Cha Cố Peter đến Mỹ.
 
Năm 1972-1975 học Thạc Sĩ về Âm Nhạc tại The Catholic University of America, tại Washington, DC và cư trú tại nhà thờ Epiphany ở Georgetown, Washington. DC.
 
Năm 1975-1976 Giúp thành tại tị nạn cho người Việt Nam tại Washington, DC.
 
Năm 1976-1983 làm việc cho Địa Phận Rockville Center ở New York và làm cha phó tại Giáo Xứ Saint Christopher ở New York.
 
Năm 1980 Cha Cố vào Quốc Tịch Mỹ.
 
Ngày 5 Tháng 7 Năm 1983 Cha Cố đến Tổng Giáo Phận Miami và được bổ nhiệm làm cha phó tại Giáo Xứ Thánh Thomas More, Boynton Beach. Trong thời gian này ngài làm Cha Giáo tại Đại Chủng Viện Saint Vincent The Paul.
 
Ngày 18 Tháng 6 Năm 1985 Cha Phó tại Giáo Xứ Saint Clare, North Palm Beach, Địa Phận Palm Beach.
 
Năm 1983 Cha cố Peter thành lập Cộng Đoàn Nữ Vương Hoà Bình.
 
Năm 1989-1997 Cha Phó tại Giáo Xứ Sacred Heart.
 
Năm 1997-2007 Cha Chánh Xứ Giáo Xứ Sacred Heart.
 
Năm 2007-2017 sau khi nghỉ hưu làm cha phó Giáo Xứ Ascension, Boca Raton.
 
Ngày 31 Tháng 8 Năm 2017 vào viện dưỡng lão Lourdes Noreen Mckeen.
 
Ngày 14 Tháng 12 Năm 2018, lúc 6:42 pm “ Về Nhà Chúa.”

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail