Truyền hình Trực tiếp: Nghi lễ Khai mạc Năm Toàn xá Lòng Thương Xót

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Nghi thức mở Cửa Thánh sẽ diễn ra trong Thánh lễ Trọng thể kính Lễ Trọng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên tội, bắt đầu lúc 15:20 giờ Việt Nam [09:20 giờ Vatican] ngày hôm nay 08-12.

Sự kiện này được truyền hình trực tiếp toàn cầu.

Dòng Tên Việt Nam sẽ trực tiếp thuyết minh thánh lễ bằng tiếng Việt.

Nghi thức sẽ được giới thiệu bằng các bài đọc những đoạn từ 4 Hiến chế Công đồng của Công đồng Vatican II gồm Dei Verbum, Lumen gentium, Sacrosanctum concilium, và Gaudium et spes, cộng thêm hai đoạn văn từ Unitatis redintegratio và Dignitatis humanae. Ngày 08-12 cũng là ngày đánh dấu 50 năm kết thúc Công đồng Vatican II.

Tổng Giám mục Fisichella cho biết buổi lễ rất đơn sơ. Đức Thánh Cha sẽ yêu cầu mở Cửa Thánh bằng câu thánh vịnh: ‘Xin mở cửa công chính cho tôi, để tôi vào tạ ơn ĐỨC CHÚA.’ (Tv 118, 19) rồi Đức Giáo hoàng sẽ bước vào.

Sau ngài sẽ là các hồng y, giám mục, và đại diện của các linh mục, tu sỹ nam nữ và giáo dân. Tiếp theo là đoàn kiệu đến mộ thánh Phêrô tông đồ, cũng là nơi kết lễ. Rồi Đức Giáo hoàng sẽ đọc kinh Truyền tin như thường lệ từ cửa sổ Dinh thự Tông Đồ.

Còn về tinh thần người hành hương cần có để đến Cửa Thánh, đức cha Fisichella trả lời: ‘Tinh thần, theo tôi, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nói rõ trong Misericordae vultus, một tinh thần hoán cải, để có thể đặt trọng tâm nơi những yếu tính của Tin mừng, nơi lòng thương xót, và trở thành khí cụ của lòng thương xót.’

J.B. Thái Hòa

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail