Lễ Mở Tay LM Phillip Trần

Thánh Lễ Mở Tay Linh Mục Phillip Trần