Chương Trình Tĩnh Tâm và Tam Nhật Tuần Thánh 2021

Chương Trình Tĩnh Tâm và Tam Nhật Tuần Thánh 2021

Kính mời Cộng Đoàn đến Xưng Tội chuẩn bị Chúa Giêsu Phục Sinh, và tham dự Tam Nhật Tuần Thánh Năm 2021 theo chương trình đính kèm.