Dê đen và Dê trắng

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Có một chú Dê Trắng đang đi tới một khu rừng để tìm ăn những chiếc lá non và uống nước suối. Bất chợt, một con Sói ở đâu đi tới trước mặt, nó quát hỏi:

– Dê kia, mày đi đâu?
– Tôi đi tìm lá non để ăn và nước mát để uống.
– Mày có gì ở chân?
– Chân tôi có móng.
– Trên đầu mày có gì?
– Trên đầu tôi có sừng.
Sói hỏi tiếp:
– Bây giờ mày hãy trả lời tao: Tim mày thế nào?
– Tim tôi đang run sợ.
– A! Ha!
Sói cười vang rồi ăn thịt luôn chú Dê Trắng.

Ảnh minh họa: pixgood

Một chú Dê Đen cũng tới khu rừng để ăn lá non và uống nước suối. Sói đã ngồi sẵn ở đó. Thấy Dê Đen đi qua, nó quát hỏi:
– Dê kia, mày đi đâu?
– Tao đi tìm kẻ nào hay gây sự đây.
– Mày có gì ở chân?
– Chân thép của tao có móng bằng đồng.
– Trên đầu mày có gì?
– Trên đầu tao có đôi sừng bằng kim cương.
Sói lại tiếp.
– Thế bây giờ mày hãy trả lời tao: tim mày thế nào?
– Trái tim thép của tao bảo tao: hãy cắm đôi sừng bằng kim cương của tao vào bụng mày. Nào Sói hãy lại đây thử xem!
Sói sợ quá vội vàng chuồn thẳng

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail