Liên Lạc

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Linh Mục Quản Nhiệm:

Fr. Paul Nguyễn Chung

Địa chỉ:

6343 Tall Cypress Circle

Greenacres, FL 33463

email: thanhluca2005@yahoo.com

Ban Quản Trị website:

Tài liệu hoặc ý kiến muốn đóng góp, xin vui lòng email cho chúng tôi:

neilnguyen@gmail.com

Holy Spirit Roman Catholic Church

1000 Lantana Rd, Lantana, FL 33462

Vietnamese Catholic Church at West Palm Beach

Vietnamese Mass: Every Sunday at 4:30 PM

E-mail Address: neilnguyen@gmail.com

Lịch sinh hoạt của Cộng Đoàn như sau:

  • Thánh lễ Chúa Nhật hằng tuần được cử hành lúc 4:30 pm.
  • Lớp Giáo lý và Việt Ngữ hằng tuần lúc 2:00 PM – 4:10 PM tại hội trường Nhà Xứ.
  • Ca Đoàn tập hát tối thứ Tư hằng tuần lúc 8:30 PM tại phòng tập hát trong Nhà Xứ.
  • Rửa Tội vào Chúa Nhật thứ 2 mỗi tháng lúc 3:30 pm. (xin liên lạc với Cha Quản Nhiệm trước ít nhất 2 tuần để chuẩn bị).
  • Hôn Phối: xin liên lạc với Cha Quản Nhiệm trước ít nhất 3 tháng để chuẩn bị.

Xin mời Anh Chị Em ghé thăm và tham gia sinh hoạt để góp phần xây dựng Cộng Đoàn mỗi ngày mỗi lớn mạnh hơn cho vinh danh Thiên Chúa và lợi ích cho các Linh Hồn.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail