Phân Ưu

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:

Ông Giuse Nguyễn Minh Đồng, là Thân Phụ của Chị Nguyễn Minh Hiền, đã được Chúa gọi về vào ngày 13 Tháng 03 Năm , hưởng thọ 83 tuổi.

Cộng Đoàn Thánh Anrê Dũng Lạc thành kính phân ưu đến Chị Nguyễn Minh Hiền cùng Tang Quyến. Nguyện xin Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót sớm đón Linh Hồn Ông Giuse về hưởng phúc trường sinh đời đời với Ngài.


Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:

Anh Giuse Nguyễn Công Sáng, đã được Chúa gọi về vào ngày 04 Tháng 03 Năm 2022, hưởng dương 52 tuổi.

Cộng Đoàn Thánh Anrê Dũng Lạc thành kính phân ưu đến Chị Emmy Nguyễn, các con, cùng Tang Quyến. Nguyện xin Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót sớm đón Linh Hồn Anh Giuse Nguyễn Công Sáng về hưởng phúc trường sinh đời đời với Ngài.


Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:

Ông Giuse Trịnh Văn Ngữ, đã được Chúa gọi về vào ngày 28 Tháng 12 Năm 2021, hưởng thọ 80 tuổi.

Cộng Đoàn Thánh Anrê Dũng Lạc thành kính phân ưu đến Bà Quả Phụ Lương Kim Đồng, Anh Chị Phong-Trang, cùng Tang Quyến. Nguyện xin Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót sớm đón Linh Hồn Ông Giuse về hưởng phúc trường sinh đời đời với Ngài.


Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:

Ông Cố Augustino Nguyễn Văn Phượng, là Thân Phụ của Cha Bảo và Anh Chính, đã được Chúa gọi về vào ngày 21 Tháng 12 Năm 2021, hưởng thọ 87 tuổi.

Cộng Đoàn Thánh Anrê Dũng Lạc thành kính phân ưu đến Cha Bảo và Anh Chị Chính Tươi cùng Tang Quyến. Nguyện xin Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót sớm đón Linh Hồn Ông Cố Augustino về hưởng phúc trường sinh đời đời với Ngài.


Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:

Ông Anton Lưu Văn Thắng

Đã được Chúa gọi về vào ngày 8 tháng 7 Năm 2021, hưởng thọ 67 tuổi.

Cộng Đoàn Thánh Anrê Dũng Lạc thành kính phân ưu đến Gia Đình Chị Ánh cùng Tang Quyến. Nguyện xin Thiên Chúa là đấng đầy lòng thương xót đón Linh Hồn Ông Anton về hưởng Nhan Thánh Ngài.

FILE-2906-1


Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:

Ông Phanxicô Huỳnh Công Thành, đã được Chúa gọi về vào ngày 17 Tháng 03 Năm 2021, hưởng thọ 87 tuổi.

Cộng Đoàn Thánh Anrê Dũng Lạc thành kính phân ưu đến Anh Huỳnh Công Đạt cùng Tang Quyến. Nguyện xin Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót sớm đón Linh Hồn Cụ Phanxicô về hưởng phúc trường sinh đời đời với Ngài.


Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:

Chị  Teresa Trần Thị Ngọc Bích, đã được Chúa gọi về vào ngày 7 Tháng 02 Năm 2019, hưởng dương 55 tuổi.

Cộng Đoàn Thánh Anrê Dũng Lạc thành kính phân ưu đến Anh Phạm Văn Hùng cùng Tang Quyến. Nguyện xin Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót sớm đón Linh Hồn Theresa về hưởng phúc trường sinh đời đời với Ngài.

This image has an empty alt attribute; its file name is tr-phan-uu.jpeg

Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:

Bà Cố Maria Trần Thị Tốt, là Thân Mẫu của Linh Mục Dominic Trần Thiện Thanh Toàn, đã được Chúa gọi về vào ngày 10 Tháng 07 Năm 2018, hưởng thọ 90 tuổi.

Cộng Đoàn Thánh Anrê Dũng Lạc thành kính phân ưu đến Cha Dominic Trần Thiện Thanh Toàn cùng Đại Tang Quyến. Nguyện xin Thiên Chúa là đấng đầy lòng thương xót đón Linh Hồn Bà Cố Maria Trần Thị Tốt về hưởng phúc trường sinh đời đời Ngài trong Thiên Quốc. Và cũng nguyện xin Thiên Chúa an ủi và nâng đỡ Cha Toàn cùng thân quyến trong đại tang này.


Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:

Cụ Ông Phêrô Nguyễn Gia Viễn

Là chồng của Bà Lệ Chi, thành viên của Hội Các Bà Mẹ Công Giáo.

Là Thân Phụ của Cô Lệ Thu, thành viên Ca Đoàn Theresa, và cũng là Giảng Viên Việt Ngữ trong chương trình GLVN.

Đã tạ thế vào ngày 05 tháng 10, 2017, vào lúc 2:50 PM tại California, hưởng thọ 77 tuổi.

Cộng Đoàn Thánh Anrê Dũng Lạc thành kính phân ưu đến Gia Đình Bà Lệ Chi, Cô Thu, và cùng Tang Quyến. Nguyện xin Thiên Chúa là đấng đầy lòng thương xót đón Linh Hồn Cụ Ông Phêrô về hưởng Nhan Thánh Ngài.


bao-tang

Chúng tôi nhận được tin buồn là Cụ Ông Vincente Nguyễn Ngọc Tiếp, là Thân Phụ Anh Nguyễn Văn Hiển, Chủ Tịch Cộng Đoàn Thánh Anrê Dũng Lạc, đã được Chúa gọi về ngày 02 tháng 11, năm 2016, hưởng thọ 86 tuổi.

Cộng Đoàn Thánh Anrê Dũng Lạc thành kính phân ưu đến Gia Đình Anh Chị Hiển Loan cùng Tang Quyến, nguyện xin Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót sớm đón Linh Hồn Cụ Ông Vincente về hưởng phúc trường sinh đời đời với Ngài.

NguyenVanTiep

Cụ Ông Vincente Nguyễn Ngọc Tiếp

Quê quán: Nam Định

Mất tại: Sài Gòn, Việt Nam

1930 – 2016


Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin:

Cụ Ông Giuse Phạm Văn Tới, là một trong những người đã có công đầu trong việc gầy dựng Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam ở Giáo Phận Palm Beach, đã được Chúa gọi về tại Tư Gia ở Boca Raton, Florida vào ngày Thứ Sáu 27 tháng 11, 2015, hưởng thọ 80 tuổi (15/10/1935 – 27/11/2015).

Cộng Đoàn Thánh Anrê Dũng Lạc thành kính phân ưu đến đại Gia Đình cụ Ông Giuse Phạm Văn Tới, nguyện xin Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót sớm đón Linh Hồn Giuse về hưởng phúc trường sinh đời đời với Ngài.

Chương Trình Thăm Viếng:

Nhà Quàn: Babione Krafer

Điạ chỉ: 1100 N Federal Highway

Boca Raton, FL 33432

Thứ Ba, ngày 01 tháng 12, 2015: từ 6:00 PM – 10:00 PM

Thứ Tư, ngày 02 tháng 12, 2015: từ 6:00 PM – 10:00 PM

Thứ Năm, ngày 03 tháng 12, 2015: từ 6:00 PM – 11:00 PM

(sẽ có nghi thức phát tang vào lúc: 8:00 PM Thứ Năm ngày 03 tháng 12, 2015)

Thứ Sáu, ngày 03 tháng 12, 2015: từ 4:00 PM – 7:00 PM

Thánh Lễ Cầu Nguyện:

Nhà Thờ Holy Spirit

Địa chỉ: 1000 Lantana Rd, Lantana, FL 33462

Vào lúc: 8:30 PM Thứ Sáu ngày 04 tháng 12, 2015

Thánh Lễ An Táng:

Nhà Thờ St. Joan of Arc

Địa chỉ: 370 SW 3rd St, Boca Raton, FL 33432

Vào lúc: 11:00 AM Thứ Bảy ngày 05 tháng 12, 2015

Kính mời toàn thể Cộng Đoàn Dân Chúa đến thăm viếng và hiệp ý cầu nguyện cho Linh Hồn Cụ Giuse Phạm Văn Tới sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.

IMG_9967

Cụ Ông Giuse Phạm Văn Tới trong ngày lễ thành lập Cộng Đoàn Thánh Anrê Dũng Lạc


Chúng tôi nhận được tin buồn là Anh Gioan Kim Phan Anh Dũng, là Thân Phụ của Cô Trâm Anh, đang cộng tác trong chương trình Giáo Lý Việt Ngữ, đã được Chúa gọi về tại West Palm Beach, Florida vào ngày Thứ Bảy 03 tháng 10, 2015, hưởng dương 60 tuổi.

Cộng Đoàn Thánh Anrê Dũng Lạc thành kính phân ưu đến Gia Đình Chị Quả Phụ Phan Anh Dũng cùng thân quyến, nguyện xin Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót sớm đón Linh Hồn Gioan Kim về hưởng phúc trường sinh đời đời với Ngài.

 

1. Viếng Nhà Quàn:

Địa điểm: Palm Beach National Chapel

Địa chỉ: 10055 Heritage Farms Rd, Lake Worth, FL 33449

Ngày: Thứ Năm 08 tháng 10, 2015

Vào lúc: 7:30 PM

Sau đó sẽ có nghi thức phát tang.

2. Thánh Lễ An Táng:

Nhà Thờ: Holy Spirit Catholic Church

Địa chỉ: 1000 Lantana Rd, Lantana, FL 33462

Ngày: Thứ Sáu 09 tháng 10, 2015

Vào lúc: 8:00 PM

Kính mời Cộng Đoàn cùng đến đọc kinh cho Anh Gioan Kim Phan Anh Dũng ở Nhà Quàn, và dự Thánh Lễ An Táng để hiệp ý cầu nguyện cho Linh Hồn Gioan Kim sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.

AnhDung

Chúng tôi nhận được tin buồn là Ông Phêrô Lê Ngọc Thanh, là một thành viên trong Cộng Đoàn, cựu Đại Uý Giảng Viên của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà, đã được Chúa gọi về từ Boca Raton, Florida vào tối ngày Thứ Sáu 11 tháng 09, 2015, hưởng thọ 75 tuổi.

Cộng Đoàn Thánh Anrê Dũng Lạc thành kính phân ưu đến đại Gia Đình Bà Quả Phụ Lê Ngọc Thanh, nguyện xin Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót sớm đón Linh Hồn Ông Phêrô về hưởng phúc trường sinh đời đời với Ngài.


Chúng tôi nhận được tin buồn là  Cụ Bà Maria Chu Thị Tươi, là Thân Mẫu của Anh Lưu Văn Thắng, từ trần tại Việt Nam ngày Thứ Tư 12 tháng 08, 2015, hưởng thọ 87 tuổi.

Cộng Đoàn Thánh Anrê Dũng Lạc thành kính phân ưu đến Gia Đình Anh Chị Lưu Văn Thắng, nguyện xin Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót sớm đón Linh Hồn Cụ Bà Maria về hưởng phúc trường sinh đời đời với Ngài.

blowDSC00285

Chúng tôi nhận được tin buồn là  Cụ Ông Augustino Hà Hữu Việt, là Thân Phụ Anh Hà Hữu Trọng, Giáo Khu Phó Khu 4, từ trần tại Cali lúc 2:00 PM Thứ Sáu ngày 10 tháng 07, 2015, hưởng thọ 92 tuổi.

Cộng Đoàn Thánh Anrê Dũng Lạc thành kính phân ưu đến Gia Đình Anh Chị Hà Hữu Trọng, nguyện xin Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót sớm đón Linh Hồn Cụ  Ông Augustino về hưởng phúc trường sinh đời đời với Ngài.


Trở về trang: Tin Tức

Nếu Quí Vị có tin buồn muốn chia sẻ cùng cộng đoàn, xin vui lòng báo cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ đăng lên theo yêu cầu.

Email: Admin@cddunglac.com
Hoặc là điền vào form phía dưới và gởi đi.

Chân thành cám ơn sự cộng tác của Quí Vị.


* indicates required field
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail