Adam Và Evà

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Thiên Chúa cho Adam và Evà sống trong vườn địa đàng và dạy rằng: “Hết mọi cây trong vườn chúng con có quyền ăn, trừ cây biết lành biết dữ ở giữa vườn, nếu ăn vào chúng con sẽ chết.”

Ma quỉ ghen tức vì hạnnh phúc của Adam và Evà nên nó nhập vào con rắng mà cám dỗ rằng: “Ăn trái đó không chết đâu, trái lại mắt bà sẽ mở ra và nên giống như Chúa.”

Evà thấy trái cây đó đẹp và ngon, bà hái ăn rồi đưa cho Adam ăn nữa. Lập tức mắt họ mở ra và thấy mình trần truồng.

Chúa tuyên phạt con rắng rằng: “Vì mi làm điều đó, nên mi sẽ là loài hèn nhất trong mọi loài. Suốt đời mi phải bò bằng bụng và ăn bùn đất.”

Ta sẽ đặt mối thù giữa mi và người nữ, giòng dõi mi và giòng dõi người nữ, bà sẽ đạp dập đầu mi.

Chúa phán cùng Evà: “Bà sẽ phải vâng lời chồng và phải đau đớn khi sinh con.”

Chúa phán cùng Adam: “Ngươi sẽ phải cuốc đất trồng cây mà ăn.” Ra án phạt rồi Chúa đuổi họ ra khỏi vườn địa đàng

Adam và Evà sinh được hai người con. Con cả tên là Ca-in và em là A-ben.

  • Ca-in
    – Làm nghề trồng trọt.
    – Ca-in dâng trái cây, ruộng đồng lên cho Chúa nhưng đã từ chối. Ca-in tức giận cho nên đã giết chết A-ben.
  • A-ben
    – Làm nghề chăn chiên.
    – A-ben dâng một con chiên béo nhất cho Chúa, và Chúa đã nhận lễ vật của Aben.

Trở về trang: Giáo Lý

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail