Án Mạng Ðầu Tiên

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Từ ban đầu, Thiên Chúa đã tạo đựng nên vũ trụ và muôn loài rất tốt đẹp trong sáu ngày. Ngài đã dựng nên người Nam đầu tiên gọi là A-dong và người nữ kế tiếp để làm bạn với A-dong là E-và. Thiên Chúa cho A-dong và E-va sống sung sướng trong vường địa đàng và được quyền cai quản muôn loài. Nhưng ông bà đã không nghe lời Thiên Chúa mà đã nghe theo lời con rắn, tượng trưng cho ma quỷ, ăn trái cấm và gây nên tội phản nghịch cùng Thiên Chúa. Ðó cũng là tội đầu tiên của loài người và hiện nay còn được gọi là tội tổ tông truyền.

Sau khi A-dong và E-va phạm tội, Thiên Chúa đuổi hai người ra khỏi vườn địa đàng, phạt người nam phải làm lụng cực nhọc để nuôi gia đình, còn người nữ phải mang nặng đẻ đau.

Từ đó A-dong thì phải đi làm lụng để nuôi E-và, còn bà E-và thì sanh được người con trai đầu lòng tên là Ca-in và người con trai thứ hai tên A-ben. Ca-in, người anh cả làm ruộng, còn A-ben, người em thì làm nghề chăn chiên.

Ðến mùa tế lễ, Ca-in dâng lên Thiên Chúa những thổ sản anh làm ra, nhưng Thiên Chúa đã không nhận của lễ anh dâng vì biết Ca-in có tính ác độc. Còn A-ben, với tấm lòng chân thành, trung hậu anh đã lựa một con chiên tốt nhất để dâng lên Thiên Chúa và Ngài đã vui lòng nhận lễ vật của A-ben. Ca-in tức giận, đem lòng ác độc của mìng bày mưu giết hại đứa em cuột của mình.

Trong khi hai anh em đang ở ngoài đồng, Ca-in xông vào giết chết A-ben. Ðó là án mạn đầu tiên của loài người. Thiên Chúa liền phạt Ca-in phải sống một cuộc sống lưu lạc Trên mặt đất.

Trở về trang: Giáo Lý

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail