Cầu Nguyện

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

 1. Cầu Nguyện nghĩa là làm sao?
  Cầu nguyện là chuyện vãn với Thiên chúa bằng trí khôn, bằng tâm tình và thường cả tiếng nói nữa. Chúa Giêsu nói: “Hãy đến với Ta, hết thảy những ai gánh nặng và khó nhọc, Ta sẽ cho nghỉ ngơi lại sức.”

 

 1. Tại sao chúng ta phải cầu nguyện?
  – Ðể thờ phượng, ngợi khen Thiên Chúa đã thương yêu chúng ta.
  – Ðể cám ơn Chúa về những ơn lành Chúa đã ban cho ta.
  – Ðể xin Người tha thứ tội lỗi cho ta đền bù những tội ta đã xúc phạm tới Chúa.
  – Ðể xin Người chúc lành và ban cho ta những ơn cần.

 

 1. Ta phải cầu nguyện làm sao?
  Ta phải cầu nguyện với lòng tin phó thác vào lòng từ bi và thương yêu của Thiên Chúa; ta phải cầu nguyện với lòng khiêm nhường nhận biết Thiên Chúa là Ðấng nào và ta bé nhỏ lam sao; ta phải cầu nguyện với lòng sốt sắng và kiên trì.

 

 1. Ta phải cầu nguyện cho ai?
  Ta phải cầu nguyện cho chính mình, cho gia đình, cho bà con thân thuộc, bạn bè và những người khác nữa, cho Ðức Giáo Hoàng, các Giám Mục, các Linh Mục, các tu sĩ cho các nhà lãng đạo, chính quyền, các quan án và các viên chức lo công việc chung, cho các linh hồn, cho những người chưa tin Chúa và cho cả kẻ thù của ta nữa.

 

Trở về trang: Giáo Lý

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail