Ðại Hồng Thủy

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Dòng giống của ông A-dong và bà E-và càng ngày càng đông đúc và con cháu có mặt khắp nơi.

Thế rồi tội lỗi loài người vẫn gia tăng, lòng con người chứa đựng nhiều điều ác. Hô sống trong tội lỗi xác thịt và lòng ham muốn quá độ. Thiên Chúa không thể để cho loài người tiếp tục gây tội lỗi trên thế gian nữa, và Ngài đã quyết định sửa phạt các loài Ngài đã dựng nên bằng một trận lụt lớn gọi là Ðại Hồng Thủy.

Trong khi đó có ông Nô-e là cháu sáu đời của A-dong sống rất công chính và đạo đức. Ông sống đẹp lòng Thiên Chúa, cho nên Thiên Chúa nói với ông đóng một chiếc tàu bằng gỗ bách, dài chừng 150 mét, rộng chừng 25 mét, cao 15 mét và chia ra làm ba tầng để chở gia đình ông, gồm vợ ông; ba người con trai Sem, Kham, Gia-phét và 3 nàng dâu; các sinh vật mỗi loại một cặp.

Ông Nô-e đã nghe lời Thiên Chúa và làm như lời Thiên Chúa turyền. Ðến ngày giờ Thiên Chúa đã định. Ngài nói ông Nô-e đem gia đình xuống thuyền, và chọn loài vật nào thanh sạch đem theo 7 cặp đực và cái, còn súc vật không thanh sạch đem theo 2 cặp đực và cái.

Sau khi vào tàu, Thiên Chúa cho mây mưa kéo xuống, mưa ngập mặt đất và khắp núi rừng trong bốn mươi ngày và đêm. Nước dâng lên rất lớn, ngập qua khỏi các mặt núi cao. Thế là các loại sinh vật ngoài tàu đều bị hủy diệt. Nước đã dâng cao suốt 150 ngày, sau đó rút dần.

Ông No-e thả bồ câu, nhưng nó bó trở lại tàu. Sau 7 ngày, ông lại thả bồ câu, nó đem về nhành ô-liu. 7 ngày sau nữa, ông lại thả bồ câu, nó không trở về. Biết là nước đã cạn, ông và gia đình ra khỏi tàu. Ra khỏi tàu, trước hết ông No-e xây đàn dâng lễ vật lên Thiên Chúa. Thiên Chúa chúc lành cho ông và gia đình, cho làm chúa vạn vật, được ăn thịt mọi thú vật, nhưng không được giết người.

Cuối cùng Thiên Chúa lập giao ước với No-e: Cầu vồng. Ðó là dấu hiệu từ này Ngài không hủy diệt nhân loại nữa.

Trở về trang: Giáo Lý

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail