Đức Mẹ Maria

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
 

Đức Mẹ Maria: Đức Mẹ Vô Nhiếm Nguyên Tội

Ðức Maria đã công tác đầu tiên khi chấp nhận chức làm Mẹ Thiên Chúa. Ðó chính là sự tự do lựa chọn của Mẹ, được thể hiện với lòng tin và lòng mến trọn vẹn; với thái độ đó Mẹ hằng dâng chính mình Mẹ cho Thiên Chúa.

Rồi khi Hy Tế được dâng tiến, Mẹ cũng hiện diện, không phải chỉ như một người mẹ với tấm lòng sầu khổ, thông cảm với những đau khổ của Con, nhưng như một người mẹ tự dâng Con mình để cứu chuộc thế giới. Với lòng tin và lòng mến đầy tràn, Mẹ liên hợp với Lễ Dâng Chúa Giêsu đang thực hiện.

Chương trình của Thiên Chúa không muốn mẹ Maria dự phần vào việc mở rộng Nước Chúa trong cuộc đời công khai của Con Mẹ hay sau khi Con Mẹ lên trời. Công việc của Mẹ khác hẳn: Mẹ dâng trót cả đời sống Mẹ, giá trị cao cả của mọi việc Mẹ làm, và lời cầu nguyện liên lỉ của Mẹ cho Giáo Hội.

Mẹ đã bắt đầu đời sống nhân loại với đặc ân thoát khỏi tội nguyên tổ, vì Mẹ sẽ là Mẹ Thiên Chúa. Mẹ kết thúc cuộc đời trần thế với đặc ân được lên thiên đàng cả hồn và xác. Vì Mẹ đã dự phần vào cuộc khổ nạn của Con Mẹ, nên Mẹ cũng thông phần vào sự sống lại của Người. Vì vậy, Mông Triệu là hành vi vao cả và sau cùng của đời Mẹ. Giờ đây trên tiên đàng Mẹ vẫn là Mẹ mọi người và là E-và thứ hai, nữ vương trời đất hằng tiếp tục cầu nguyện như khi còn tại thế, Mẹ hằng tiếp tục trợ giúp cứu rỗi loài người. Mẹ thật là mẹ chúng ta.

Tình yêu và sự chăm sóc của Mẹ vẫn tiếp tục nơi mỗi người chúng ta, và chiếm lấy cho chúng ta những ơn cần thiết. Vì Mẹ thật là Mẹ chúng ta, nên chúng ta có lòng in cậy vô biên nơi quyền năng của Mẹ nơi Thiên Chúa trong việc cầu bầu cho chúng ta và cho người khác.

* Thánh Kinh: “Trên trời hiện ra một điều lạ lớn: Một bà mặc áo mặt trời, mặt trăng ở dưới chân và triều thiên bằng mười hai ngôi sao trên đầu” (Khải Huyền 12,1)

 1. Mẹ Maria là ai?
  Là Mẹ của Chúa Giêsu.
 2. Thiên Chúa đã ban ơn gì lên Ðức Mẹ
  – Mẹ của Chúa — thánh lễ trọng vào ngày 1 tháng 1
  – Mẹ Vô Nhiếm Nguyên Tội — thánh lễ trọng vào ngày 8 tháng 12
  – Vô Nhiếm Nguyên Tội suốt đời.
  – Đồng trinh trọn đời
  – Lên trời hồn và xác — thánh lễ trọng vào ngày 15 tháng 8
 3. Mẹ Maria có phải là Mẹ của mỏi người không?
  Phải, Mẹ là Mẹ của Chúa Giêsu và là Mẹ của mọi người.
 4. Mình tôn kính, tông trọng, yêu mến, và cầu nguyện với Ðức Mẹ.
 5. Việc Ðức Maria mang thai Ðấng Cứu Thế mà vẫn còn đồng trinh muốn nói lên điều gì?
  Việc ấy muốn nói rằng Chúa Giêsu vừa là người thật, vì đã sinh bởi một người nữ, vừa là Thiên Chúa thật, vì Ngài chỉ có một mình Thiên Chúa là Cha.
 6. Vì sao Hội Thánh tuyên xưng Ðức Maria là Mẹ Thiên Chúa?
  Vì Ðấng Mẹ cưu mang và sinh ra thật sự là Thiên Chúa: Ðó là Con Một của Chúa Cha, và là Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người.
 7. Thiên Chúa đã ban cho Ðức Maria những ơn nào để bà xứng đáng là Mẹ của Con Thiên Chúa?
  Thiên Chúa đã gìn giữ Mẹ khỏi mọi tội lỗi, kể cả tội tổ tông, và được sinh Chúa Giêsu mà vẫn trọn đời đồng trinh.

Trở về trang: Giáo Lý

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail