Ngôi Hai Thiên Chúa

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
 
 1. Ai là người Cứu chuộc cho nhân loại
  Chúa Con, là người thứ hai đã làm người và cứu con người khỏi tội lỗi.
 2. Tại sao Chúa đã làm người?
  – Ðể dạy người đức tin của mọi người
  – Ðể dạy người làm sao sống theo lời của Chúa
  – Ðể chết và cứu chuộc cho nhân loại; cứu linh hồn mọi người
 3. Lúc nào Chúa đã làm người
  Lúc Mẹ Maria nhận Chúa Giêsu làm con của Bà.
 4. Chúa sinh ở đâu?
  Chúa sinh ở Bethlehem trong Judea, trong hang nhỏ mà vua Ðavít sinh ra.
 5. Ðức Chúa Giêsu nghĩa là gì
  – Giêsu nghĩa là Người Cứu Thế
  – Người Cứu Thế là người cứu mọi người khỏi tội lỗi và đen mọi người gần tới Chúa.
  – Kitô nghĩa là Chúa cứu thế, Kitô trong Cựu Ước kể lại người mà sẽ xây nước của Chúa trên đất này.
 6. Chúa dạy mọi người phải sống làm sao?
  Chúa dạy mọi người theo đời sống của Chúa. Từ Chúa sinh ra (khoảng 3 năm) cho đến khi Chúa chết và sống lại.
 7. Chúa Giêsu làm gì mà làm cho mọi người tin Chúa là Chúa
  Chúa Giêsu làm phép lạ. Tai sao? Chỉ cho Chúa có thể làm được phép lạ.
 8. Phép lạ duy nhất mà Chúa Giêsu làm là gì?
  Khi Chúa Giêsu sống lại trong 3 ngày.
 9. Tại sao Chúa Giêsu chết?
  – Chết về tội đầu tiên của ba mẹ mình và tội riêng mình phạm.
  – Ðể mình có thể nhận ơn Chúa để mình có thể lên Thiên đàng.
 10. Chúa Giêsu Phục sinh nói ta biết gì về sự sống lại của mình?
  Sự sống lại của mình sẽ giống như Chúa Giêsu. Mình sẽ sống lại và lên trời hồn và xác bằng phép của Chúa.

Trở về trang: Giáo Lý

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail