Thánh Giuse

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Trước khi Chúa Giêsu sinh ra, một sứ thần đến vùng Na-gia-rét với một sứ điệp khác; sứ thần đó nói với Giuse: “Ðứa trẻ sắp sinh bởi bà Maria là Ðấng Mes-si-a”. Thiên Chúa truyền cho Giuse sứ điệp này, vì Ngài chọn ông giúp đỡ Maria. Ông có bổn phận săn sóc, bảo vệ bà, và đồng thời làm cha nuôi Chúa Giêsu.

Vì Chúa đã chọn Thánh Giuse, nên Ngài ban cho ông địa vị. Mỗi lần thiên thần loan báo sứ điệp, Thánh Giuse liền tin ngay. Vì yêu mến chúa hết lòng, nên Thánh Giuse đã phó thác hoàn toàn theo lời mời gọi của Thiên Chúa.

Thánh Giuse làm thợ mộc trong một khu phố nhỏ. Cuộc đời ông ít được biết đến; ngay cả những người đồng hương cũng chẳng coi ông ra gì. Nhưng, tất cả những gì ông làm đều đáng giá hơn bất cứ công việc của người nào khác: ông đang thi hành thánh ý Chúa, và thi hành với tất cả lòng yêu mến.

Một ngày kia, Thiên Chúa truyền cho Giuse lìa bỏ cuộc sống bình thường. Nhanh nhẹn và can đảm, ông đã đem hài nhi Giêsu trốn sang Ai-Cập trước khi quân lính có thể giết hại Người.

Thánh Giuse đã cứu mạng sống của Chúa Giêsu. “Ngày nay Ngài vẫn tiếp tục bảo vệ tôi và toàn thế Giáo Hội. Ngài rất quyền thế trong việc trợ giúp tôi khi cần, bây giờ và mãi mãi.”

* Thánh Kinh: “Chúa Thánh Thần hoá ông qua sự trung thành và hiền hòa; Ngài chọn ông giữa loài người” (Huấn Ðạo 45,4).

Trở về trang: Giáo Lý

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail