Ý Nghĩa Ngày Chúa Nhật

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
  1. Tại sao Giáo Hội buộc dâng lễ vào ngày Chúa Nhật?
    Theo các Thánh Tông Ðồ truyền lại thì Chúa sống lại vào ngày Chúa Nhật. Do đó các ngài nhận ngày Chúa Nhật là ngày trọng thể nhất để tôn thờ Chúa và mừng kính mầu nhiệm Chúa Phục Sinh. Các ngài buộc giáo hữu phải nghỉ việc ngày Chúa Nhật để làm việt thờ phượng Chúa. Do đo Giáo Hội cũng giữ truyền thống ấy và đặt vào giởi luật thứ nhất trong Giáo Hội “Xem lễ ngày Chúa Nhật cùng các ngày lễ buộc.”
  2. Dự lễ Chúa Nhật còn có ý nghĩa gì nữa?
    Ngày Chúa Nhật đi dự lễ còn là hình thức tuyên xưng Ðức tin và rao truyền Chúa Phục Sinh bằng gương sống đạo nhiệt thành. Dự lễ ngày Chúa Nhật còn tỏ ra mình là con cái hợp nhất với Giáo Hội, biết thực hành giới răn Chúa trong việt thờ phượng và kính mến Ngài nữa.

Trở về trang: Giáo Lý

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail