Giờ cuả Lòng Thương Xót Tuôn Đổ

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Trong những lần mạc khải cho thánh nữ Faustina, Chúa Giêsu yêu cầu chị cầu nguyện và suy gẫm về cuộc thương khó của Chúa mỗi khi nghe đồng hồ điểm 3 giờ chiều. Ðây là giờ phút đánh dấu Người trút hơi thở cuối cùng và chết trên cây thập giá. Chúa yêu cầu chị ghi lại:

“Vào lúc 3 giờ chiều, hãy khẩn cầu Lòng Thương Xót của Cha cho các tội nhân cách riêng, và nếu có thể trong giây lát, con hãy trầm mình vào cuộc khổ nạn của Cha, đặc biệt lúc Cha bị bỏ rơi trong lúc hấp hối. Ðây là giờ cao điểm của Lòng Thương Xót vĩ đại nhất đối với thế giới… Trong giờ này, Cha sẽ chẳng từ chối bất cứ ai điều gì đối với các linh hồn kêu van Cha nhân danh cuộc khổ nạn của Cha.

Này con, Cha nhắc cho con nhớ, cứ mỗi lần nghe đồng hồ điểm 3 tiếng, con hãy gieo mình ngụp lặn vào Lòng Thương Xót của Cha. Hãy bái thờ và tôn kính Lòng Thương Xót. Hãy khẩn cầu quyền năng vô hạn của Lòng Thương Xót của Ta cho các tội nhân khốn nạn cách riêng. Bởi vì chính vào giờ cao điểm này, Lòng Thương Xót được mở rộng ra cho hết mọi linh hồn. Vào giờ này, con có thể lãnh nhận được bất cứ ân huệ nào cho chính mình và cho người khác qua lời cầu xin của con. Ðây là giờ ân sủng cho toàn thế giới. Lòng Thương Xót vượt thắng cả công lý. Con ơi! Hãy thu xếp đi đàng Thánh Giá vào giờ này, miễn sao vẫn chu toàn các việc bổn phận của con; và nếu không thể đi đàng Thánh giá được thì ít nhất hãy vào nhà nguyện một lúc, đến đó thờ lạy Trái tim rất thánh Cha đang ngự trong bí tích yêu thương. Một Trái tim tràn đầy thương xót, và nếu con không thể bước vào nhà nguyện, thì dù ở nơi đâu đó con cứ trầm mình một phút ngắn ngủi cầu nguyện nhớ đến Cha là đủ. Cha yêu cầu hết mọi tạo vật hãy tôn sùng Lòng Thương Xót của Cha”.

Trở về trang: Lòng Thương Xót Chúa

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail