Lòng Thương Xót Và Chúa Đến Lần Thứ Hai

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Tại sao Chúa Giêsu nhấn mạnh trong thời đại chúng ta về một tín lý, mà Lòng Thương Xót là một phần của di sản đức tin từ lúc khởi đầu, cũng như yêu cầu những nghi thức mục vụ và tôn sùng về điều ấy? Trong những lần mạc khải cho thánh nữ Faustina, Chúa đã trả lời câu hỏi này có liên hệ với một tín lý khác, đồng thời thỉnh thoảng có nhấn mạnh một chút, về việc Chúa đến lần thứ hai. Thánh Kinh cho chúng ta thấy việc Chúa Giêsu đến lần thứ nhất. Ngài đã đến trong khiêm hạ như là một “Người Phục Vụ” để giải thoát thế gian khỏi mọi tội lỗi. Và Ngài hứa sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét thế gian trên tình thương, như Ngài nói rõ trong bài giảng về Nước Trời theo thánh Mát-thêu chương 13 và 25. Giữa hai lần đến thế gian của Chúa Giêsu, chúng ta có thời kỳ cuối của Giáo hội, thời mà Giáo hội mang sự hòa giải cho thế giới cho đến Ngày trọng đại và kinh hoàng, Ngày của Công lý. Mỗi người Kitô hữu cần biết đến sự giảng dạy của Giáo hội về vấn đề này trong trang 668 và 679 của sách Giáo lý Công Giáo. Những lời mạc khải tư được ban cho thánh Faustina như:

– Con hãy chuẩn bị thế giới cho lần đến sau cùng của Ta (nhật ký trang 429).

– Hãy nói cho thế giới biết về Lòng Thương Xót của Ta… Đó là một dấu chỉ cho thời tận cùng. Sau đó sẽ là Ngày của Công lý. Trong khi còn có thời gian, mọi người hãy cậy nhờ vào suối nước Lòng Thương Xót của Ta (nhật ký trang 848).

– Hãy nói cho các linh hồn về Lòng Thương Xót lớn lao này của Ta, bởi vì ngày kinh hoàng, Ngày Công Lý của Ta đã gần kề.

– Ta kéo dài thời gian của Lòng Thương Xót Ta chỉ vì lợi ích cho những tội nhân. Nhưng khốn thay cho họ, nếu họ không nhận ra thời gian thăm viếng này của Ta (nhật ký trang 1160).

– Trước Ngày Công Lý, Ta gởi đến Ngày Của Lòng Thương Xót (nhật ký trang 1588).

– Những ai từ chối bước qua cửa Lòng Thương Xót của Ta, thì phải bước qua cửa Công chính của Ta (nhật ký trang 1146).

Ngoài những lời của Thiên Chúa mạc khải cho thánh Faustina, những lời của Đức Mẹ Lòng Thương Xót, tức Mẹ Đồng Trinh cũng cho biết:

“Con phải nói cho thế giới biết về Lòng Thương Xót lớn lao của Chúa và chuẩn bị thế giới cho lần ngự đến thứ hai của Chúa Giêsu, mà lần đến này, Ngài sẽ đến không phải là một Đấng Cứu Độ thương xót, nhưng là một vị Quan tòa công chính. Ngày ấy thật kinh hoàng! Hãy xác định là Ngày của Công lý, ngày thịnh nộ của Thiên Chúa. Các thiên thần cũng phải run sợ trước ngày ấy. Hãy nói cho các linh hồn về Lòng Thương Xót lớn lao này trong khi vẫn còn thời gian để Chúa ban ơn Lòng Thương Xót” (nhật ký trang 635).

 

 

Trở về trang: Lòng Thương Xót Chúa

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail