Truyện Thánh Kinh

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Trích trong www.ChungNhanDucKito.net

 

Những Câu Truyện Kinh Thánh Cựu Ước

01- Thiên Chúa dựng nên trời đất
02- AĐam và Evà người đầu tiên trên mặt đất
03- Một chọn lựa sai lầm
04- Hai anh em Cain và Aben
05- Lụt hồng thuỷ thời Noê
06- Tháp Baben
07- Ông Apraham và bà Xara
08- Bà Xara sinh con
09- Giuse bị bán qua Aicập
10- Giuse giải mộng cho vua Pharaô
11- Môsê chào đời
12- Chúa hiện ra với Môsê trong bụi gai
13- Các tai ương trừng phạt Pharaô
14- Lễ Vượt qua
15- Qua biển đỏ
16- Bánh Manna từ trời
17- Mười điều răn Đức Chúa Trời
18- Con Bê Vàng

19- Ông Bilơam và con lừa biết nói
20- Hòm Bia Giao Ước
21- Do thám đất hứa
22- Chiếm thành Giêrikhô
23- Ông Ghít-ôn phá huỷ bàn thờ thần Ba-an

24- Ông Sam-sôn sức mạnh phi thường
25- Cô Rút và bà Naômi
26- Cậu Samuen giúp việc trong nhà Chúa
27- Vua Saun, vị vua đầu tiên
28- Vua Đavít được xức dầu
29- Tên khổng lồ Goliát và Đavít tí hon
30- Rước Hòm Bia về Giêrusalem
31- Salômôn khôn ngoan
32- Ngôn sứ Êlia làm cho mưa
33- Ngôn sứ Elisa cho bà góa đầy dầu
34- Ông Tôbít bị mù và được chữa lành
35- Bà Giuđitha nhan sắc tuyệt vời
36-
Hoàng hậu Étte cứu dân Dothái
37- 7 Anh em tử vì đạo
38- Ông Gióp người công chính

39- Tiên Tri Isaia
40- Tiên tri Giêrêmia và Người thợ gốm
41- Tiên tri Êdêkien và Những bộ xương khô
42- Đanien trong hầm sư tử
43- Tiếng kêu của Bà SuSanNa vô tội
44- Tiên Giôna trong bụng cá 3 ngày
45- Xây lại Đền thờ Thiên Chúa
00- Kết thúc Kinh thánh Cựu ước

Những Câu Truyện Kinh Thánh Tân Ước

46- Gioan Tẩy Giả sinh ra đời
47- Sứ thần Gabrien truyền tin cho Đức Maria
48- Đức Maria viếng thăm bà Elizabét
49- Chúa Giêsu sinh ra
00- Câu chuyện Giáng sinh bằng hình

50- Các nhà Chiêm tinh  thờ lạy Hài Nhi
51- Chúa Giêsu ở lại trong Đền thánh
52- Gioan Tẩy giả rao giảng
53- Chúa Giêsu chịu phép rửa
54- Chúa chọn các tông đồ
55- Tám Mối phúc thật
56- Chúa Giêsu dạy cầu nguyện
57- Tiệc cưới Canna
58- Chúa chữa người bại liệt
59- Đừng lo lắng về ngày mai
60- Dụ ngôn người gieo giống
61- Chúa chữa người đầy tớ viên đội trưởng
62- Người phụ nữ tội lỗi nhiều được Chúa tha thứ
63- Chúa đuổi người lái buôn khỏi đền thờ
64- Dụ ngôn cỏ lùng
65- Chúa Giêsu làm phép bánh hóa ra nhiều
66- Chúa Giêsu đi trên mặt nước
67- Chúa Giêsu biến hình trên núi
68- Ai muốn làm lớn hãy làm người nhỏ nhất
69- Người giàu có khó vào nước trời
70- Dụ ngôn Người làm vườn nho
71- Dụ ngôn 10 nén bạc
72- Dụ ngôn 10 cô trinh nữ
73- Nộp thuế cho Xêda
74- Chúa Giêsu chữa người mù từ thưở mới sinh
75- Người phụ nữ Samari bên giếng nước
76- Chúa cho Ladarô chết 4 ngày sống lại
77- Người phụ nữ xức dầu thơm chân Chúa
78- Ngày phán xét chung
79- Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ
80- Chúa Giêsu lập phép Thánh thể
81- Phêrô chối Chúa 3 lần
82- Chúa Giêsu chịu đóng đinh vào thánh giá
83- Chúa Giêsu chết trên thánh giá
84- Chúa Giêsu sống lại
85- Chúa Giêsu hiện ra với các môn đệ
86- Chúa Giêsu đi với hai môn đệ trên đường Emau và về trời
00- Kết thúc kinh thánh Tân ước

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail