Tuần Cửu Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

 

Đây là Tuần Cửu Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa được Chúa Giêsu dạy cho Thánh Faustina Kowalska (1905-1938) để dọn mừng Đại Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa vào Chúa Nhật II Phục Sinh. Trong dịp này, ai làm Tuần Cửu Nhật, xưng tội, rước lễ và làm việc bác ái sẽ được tha hết mọi tội và vạ.

NGÀY THỨ NHẤT

Hôm nay, con hãy đem đến cho Cha toàn thể nhân loại, đặc biệt là những người tội lỗi, và nhận chìm họ vào đại dương Thương Xót của Cha. Làm như thế, con sẽ an ủi lòng Cha đang bị đâm thấu vì  thương tiếc các linh hồn hư mất.

Lạy Chúa Giêsu vô cùng thương xót, bản tính Chúa đầy từ bi và luôn tha thứ. Xin đừng nhìn đến tội lỗi chúng con, nhưng xin nhìn đến niềm tín thác chúng con đặt vào lòng nhân lành vô biên của Chúa. Xin cho chúng con được nương náu trong Trái Tim vô cùng từ bi Chúa và đừng bao giờ để chúng con lìa xa Chúa. Chúng con nài xin Chúa ơn này, vì Tình Yêu hợp nhất Chúa với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần.

Lạy Cha Hằng Hữu, xin đoái thương nhìn đến toàn thể nhân loại, cách riêng những người tội lỗi khốn cùng đang nương mình trong Trái Tim vô cùng từ bi Chúa Giêsu. Vì cuộc Tử Nạn đau thương của Người, xin tỏ lòng thương xót chúng con, để chúng con ngợi khen quyền năng vô biên của Lòng Thương Xót Cha đến muôn đời. Amen.

NGÀY THỨ HAI

Hôm nay, con hãy đem đến cho Cha linh hồn các linh mục và tu sĩ, và nhận chìm họ vào Lòng Thương Xót vô biên của Cha. Chính họ là những người đem đến cho Cha sức mạnh để gánh chịu cuộc khổ nạn đầy cay đắng. Họ là máng thông chuyển Lòng Thương Xót của Cha cho nhân loại.

Lạy Chúa Giêsu vô cùng thương xót, là nguồn mọi điều thiện hảo, xin gia tăng ơn thánh cho những người đã nâng mình phụng sự Chúa, để họ thực thi xứng đáng các việc thương xót, hầu mọi người nhìn thấy mà tôn vinh Cha Thương Xót trên trời.

Lạy Cha Hằng Hữu, xin đoái thương nhìn đến đoàn con được chọn vào làm vườn nho Cha, là lin hồn các linh mục và tu sĩ, cùng ban phúc lành thêm sức cho họ. Vì tình yêu của Trái Tim con Cha là nơi họ nương náu, xin phú ban quyền năng và ánh sáng Cha, để họ hướng dẫn mọi người trên đường cứu rỗi, và cùng ngợi khen Lòng Thương Xót vô biên của Cha đến muôn đời. Amen.

NGÀY THỨ BA

Hôm nay, con hãy đem đến cho Cha tất cả các linh hồn đạo đức và trung tín, và nhận chìm họ vào đại dương Thương Xót của Cha. Những linh hồn này từng an ủi Cha trên đường Thánh Giá. Họ là giọt nước an ủi Cha trong bể khổ sầu.

Lạy Chúa Giêsu vô cùng thương xót, từ kho tàng Thương Xót Chúa, Chúa ban ân sủng dồi dào cho mỗi người và tất cả chúng con. Xin cho chúng con được nương náu trong Trái Tim vô cùng từ bi Chúa, và đừng bao giờ để chúng con lìa xa Chúa. Chúng con nài xin ơn này, vì tình cháy dành cho Cha trên trời.

Lạy Cha Hằng Hữu, xin đoái thương nhìn đến những linh hồn trung tín, như nhìn đến gia nghiệp yêu kỳ diệu khôn lường của Trái Tim Chúa luôn nồng cháy của Con Cha. Vì cuộc Tử Nạn đau thương của Người, xin Cha chúc lành và che trở họ luôn mãi. Nhờ đó, họ sẽ không bao giờ xa sút trong tình yêu và không để mất kho tàng đức tin thánh thiện, nhưng hiệp cùng đạo binh các Thiên Thần và Chư Thánh mà tôn vinh Lòng Thương Xót vô biên của Cha đến muốn đời. Amen.

NGÀY THỨ TƯ

Hôm nay, con hãy đem đến cho Cha những người không tin vào Thiên Chúa và những người chưa nhận biết Cha. Cha đã nghĩ đến họ trong cuộc Khổ Nạn của Cha, và lòng nhiệt thành của họ trong tương lai sẽ an ủi lòng Cha. Con hãy nhận chìm họ vào đại dương Thương Xót của Cha.

Lạy Chúa Giêsu vô cùng từ bi, Chúa là ánh sáng cho toàn thế giới, xin cho linh hồn những người không tin Chúa hoặc chưa biết Chúa được nương náu trong Trái Tim vô cùng từ bi Chúa.

Xin soi chiếu họ bằng muốn tia sáng ân sủng, để họ được cùng chúng con tán dương Lòng Thương Xót kỳ diệu Chúa, và đừng bao giờ để họ lìa xa nơi nương náu là Trái Tim vô cùng từ bi Chúa.

Lạy Cha Hằng Hữu, xin đoái thương nhìn đến linh hồn những người không tin vào Con Cha và những người chưa nhận biết Cha, những vẫn được nương náu trong Trái Tim vô cùng từ bi Chúa Giêsu. Xin thu hút họ đến ánh sáng Phúc Âm, để họ biết rằng được yêu mến Cha là hạnh phúc dường bao. Xin cho họ cùng được tán dương Lòng Thương Xót vô biên của Cha đến muôn đời. Amen.

NGÀY THỨ NĂM

Hôm nay, con hãy mang đến cho Cha linh hồn những người đã ly khai Giáo Hội của Cha và nhận chìm họ vào đại dương Thương Xót của Cha. Khi Cha chịu khổ nạn đắng cay, họ là những người đã xé nát Thân Mình và Trái Tim Cha, là chính Giáo Hội Cha. Các vết thương của Cha sẽ được lành khi họ quoay về hợp nhất cùng Hội Thánh, và như vậy họ sẽ làm nhẹ bớt cuộc Khổ Nạn của Cha.

Lạy Chúa Giêsu vô cùng thương xót, Chúa chính là nguồn Nhân Hậu và không từ khước những ai tìm kiếm ánh sáng Chúa. Xin cho linh hồn những người đã ly khai Giáo Hội được nương náu trong Trái Tim vô cùng từ bi Chúa. Nguyện xin ánh sáng Chúa sớm thu họ về hợp nhất cùng Hội Thánh Chúa, và đừng bao giờ để họ lìa xa nơi nương náu là Trái Tim vô cùng từ bi Chúa, nhưng cho họ được tôn vinh lòng bao dung Thương Xót Chúa.

Lạy Cha Hằng Hữu, xin đoái thương nhìn đến linh hồn những người đã ly khai Giáo Hội của Con Cha, nhất là những ai đã phung phí ơn lành và lạm dụng ân sủng  Cha ban, khi họ cứ mãi cố chấp trong lầm lạc. Xin Cha đừng nhìn đến các lỗi lầm của họ, một nhìn đến tình yêu của Con Cha và cuộc Tử Nạn cay đắng mà Người phải chịu vì họ, bởi Trái Tim vô cùng từ bi Người cũng bao bọc lấy họ. Xin Cha sớm đưa họ về đường hợp nhất để cùng chúng con tôn vinh Lòng Thương Xót vô biên của Cha đến muôn đời. Amen.

NGÀY THỨ SÁU

Hôm nay, con hãy đem đến cho Cha những linh hồn hiền lành và khiêm nhường cùng các linh hồn trẻ thơ, và nhận chìm họ vào Lòng Thương Xót Cha. Những linh hồn này giống Trái Tim Cha nhất. Họ là làm Cha mạnh sức trong cơn hấp hối cay đắng. Cha coi họ như thiên thần trên cõi thế và sẽ được chầu quanh bàn thờ Cha. Cha sẽ đổ trên họ những dòng tháp ân sủng. Chỉ những linh hồn khiêm nhường mới nhận lãnh được ân sủng của Cha mà thôi. Cha ưu đãi những linh hồn khiêm nhường bằng lòng Cha tín nhiệm họ.

Lạy Chúa Giêsu vô cùng thương xót, Chúa đã phán: “Hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng”. Xin cho những linh hồn hiền lành và khiêm nhường cùng bao linh hồn trẻ thơ được nương náu trong Trái Tim vô cùng từ bi Chúa. Những linh hồn này làm cả thiên đàng ngây ngất, cùng được Cha trên trời rất đỗi yêu dấu. Họ là bó hoa tỏa hương thơm ngát trước ngai Thiên Chúa; chính Thiên Chúa say mê hương hoa lòng họ. Những linh hồn này hằng được nương náu trong Trái Tim vô cùng từ bi Chúa. Ôi Chúa Giêsu! Họ sẽ hát lên bài ca Tình Yêu và Thương Xót không ngừng. Lạy Cha Hằng Hữu, xin đoái thương nhìn đến những linh hồn hiền lành và khiêm nhường cùng bao linh hồn trẻ thơ đang nép mình trong Trái Tim vô cùng từ bi Chúa Giêsu. Những linh hồn này giống Con Cha hơn cả. Hương thơm của họ từ trần gian bay lên tận ngai tòa Cha. Lạy Cha Thương Xót và nhân ái, con nài xin Cha cậy vì tình yêu Cha dành cho những linh hồn ấy và niềm vui họ đem đến cho Cha mà xin Cha chúc lành cho toàn thế giới, để mọi linh hồn đều cất tiếng ca ngợi Lòng Thương Xót của Cha đến muôn đời. Amen.

NGÀY THỨ BẢY

Hôm nay, con hãy đem đến cho Cha linh hồn những người đặc biệt sùng kính và tôn vinh Lòng Thương Xót Cha và nhận chìm họ vào Lòng Thương Xót ấy. Các linh hồn này đau khổ nhất vì cuộc Thương Khó Cha và họ đã vào sâu nhất trong thần trí Cha. Họ là hình ảnh sống động của Trái Tim từ bi Cha. Những linh hồn này sẽ sáng láng đặc biệt ở đời sau. Không ai trong họ sẽ phải sa hỏa ngục. Cha sẽ bảo vệ họ từng người cách riêng trong giờ lâm tử.

Lạy Chúa Giêsu vô cùng thương xót, Trái Tim Chúa chính là Tình Yêu, xin cho linh hồn những người đang sùng kính và tán dương Lòng Thương Xót cao cả Chúa được nương náu trong Trái Tim vô cùng từ bi Chúa. Những linh hồn này sẽ nên mạnh mẽ nhờ quyền năng của chính Thiên Chúa. Giữa muôn tai ương và nghịch cảnh, họ sẽ vững niềm tín thác vào Lòng Thương Xót Chúa và luôn kết hiệp với Chúa mà vác lên vai toàn thể nhân loại. Họ sẽ không bị xét xử nghiêm khắc, nhưng được Lòng Thương Xót Chúa ôm ấp lúc lìa trần.

Lạy Cha Hằng Hữu, xin đoái thương nhìn đến linh hồn những người đang sùng kính và tôn vinh phẩm tính vĩ đại nhất của Cha là: Lòng Thương Xót vô biên, và hằng được nương náu trong Trái Tim vô cùng từ bi Chúa Giêsu. Những linh hồn này là Tin Mừng sống động: vì tay họ đầy việc làm thương xót và thần trí họ luôn chan chứa niềm vui mà dâng lên Cha bài ca Thương Xót. Ôi Đấng Tối Cao! Con nài xin Cha, lạy Thiên Chúa, xin tỏ Lòng Thương Xót Cha theo như họ hy vọng và tín thác vào Cha. Xin thực hiện nơi họ lời Chúa Giêsu đã hứa: Người sẽ bảo vệ những ai sùng kính Lòng Thương Xót vô biên của Người, như bảo vệ chính vinh quang Người, khi còn sống và nhất là trong giờ lâm tử. Amen.

NGÀY THỨ TÁM

Hôm nay, con hãy đem đến cho Cha những linh hồn đang bị giam cầm trong luyện ngục, và nhận chìm họ vào vực thẳm Thương Xót Cha. Hãy đê những giòng Máu Cha làm dịu bớt những ngọn lửa thiêu nóng họ. Cha rất thương các linh hồn này. Họ đang đền trả công lý của Cha. Chính con có khả năng cứu giúp họ. Con hãy rút hết ân xá từ kho tàng Thương Xót trong Hội Thánh mà dâng cho Cha thay cho họ. Ôi, nếu con thấu hiểu những cực hình mà họ đang chịu, chắc con sẽ tiếp tục làm các việc phúc đức mà dâng thay cho họ để đền trả lẽ công bằng của Cha.

Lạy Chúa Giêsu vô cùng thương xót, chính Chúa đã nói rằng Chúa muốn lòng thương xót; nay con xin đem các linh hồn nơi luyện hình vào nương náu trong Trái Tim vô cùng từ bi Chúa. Chúa rất thương mến họ, nhưng họ phải đền trả công lý của Chúa. Nguyện xin dòng Máu và Nước phun ra từ Trái Tim Chúa dập tắt bao ngọn lửa luyện hình, để ở đó họ cũng ca ngợi quyền năng của Lòng Thương Xót Chúa.

Lạy Cha Hằng Hữu, xin đoái thương nhìn đến những linh hồn đang đau đớn trong lửa luyện hình, vì họ cũng được nương náu trong Trái Tim vô cùng từ bi Chúa Giêsu. Con nài xin Cha, vì cuộc Tử Nạn đau thương của Chúa Giêsu Con Cha và vì những đắng cay tràn đầy Linh Hồn Cực Thánh Người, xin Cha tỏ Lòng Thương Xót đến các linh hồn đang chịu thẩm xét theo lẽ công bình của Cha. Xin chỉ nhìn họ qua những Thương Tích của Chúa Giêsu, Con Cha rất yêu dấu bởi chúng con tin chắc rằng Lòng Nhân Hậu và Từ Bi của Cha là vô biên khôn lường. Amen.

NGÀY THỨ CHÍN

Hôm nay, con hãy đem đến cho Cha những linh hồn khô khan nguội lạnh và nhận chìm họ vào vực thẳm Thương Xót của Cha. Những linh hồn này gây thương tích đau đớn nhất cho Trái Tim Cha. Linh hồn Cha phải chịu đau buồn khủng khiếp trong Vườn Cây Dầu vì những linh hồn khô khan này, đến nỗi phải kêu lên: “Lạy Cha, xin cất chén này khỏi con, nhưng nếu đó là Ý Cha”. Nguồn hy vọng  cuối cùng cho phần rỗi họ là chạy đến Lòng Thương Xót Cha.

Lạy Chúa Giêsu vô cùng thương xót, Chúa chính là Lòng Thương Xót con xin đem các linh hồn khô khan nguội lạnh đến nương náu trong Trái Tim vô cùng từ bi Chúa. Xin lấy lửa Tình Yêu tinh tuyền của Chúa mà làm cho những linh hồn khô lạnh như thay ma khiến Chúa hãi hùng kinh khiếp, được trở nên sốt sắng nồng nàn. Ôi Chúa Giêsu vô cùng từ bi, xin thi thố quyền năng  của Lòng Thương Xót Chúa và thu hút họ vào lò lửa nóng ấm Tình Yêu Chúa; cùng ban cho họ món quà tình yêu thánh, vì không có gì ở ngoài quyền phép Chúa.

Lạy Cha Hằng Hữu, xin đoái thương nhìn đến những linh hồn khô khan nguội lạnh, bởi họ cũng được nương náu trong Trái Tm vô cùng từ bi Chúa Giêsu. Ôi Cha Thương Xót! Con nài xin Cha vì cuộc tử nạn đắng cay của Con Cha và vì ba giờ Người hấp hối trên Thánh Giá, xin cho họ cùng được tôn vinh Lòng Thương Xót vô biên của Cha. Amen.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail