Tag: Giáng Sinh

Christmas Day – Lịch sử lễ Giáng Sinh

Sưu tầm Chữ Giáng Sinh có nguồn gốc từ tiếng La tinh – chữ Natalis – nghĩa là ngày sinh ra đời. 1. NGUỒN GỐC: Tại thành phố Roma – Ý đã có một buổi lễ được tổ chức vào ngày 25 tháng 12 từ một thế kỷ trước kỷ nguyên Thiên Chúa . Người […]