Tag: Thông Tin

22 tuổi, Hoa hậu và hướng về Chúa!

Nói chuyện về Đức Giáo hoàng, về Thánh sử Luca, về triết gia Platon với Hoa hậu Thụy Sĩ là chuyện khá kỳ lạ. Vào đầu buổi phỏng vấn, cô Lauriane Sallin e sợ nói, “tôi không phải là chuyên gia về tôn giáo”. Nhưng lời e sợ này được thấy nhanh là không có […]

Tận Thế

  Bài Tin Mừng hôm nay (CN XXXIII/TN-B – Mc 13, 24-32) trình thuật về ngày cánh chung vũ trụ (ngày tận thế): “Nhưng trong những ngày đó, sau cơn gian nan ấy, thì mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng, các ngôi sao từ trời sa xuống, và các […]