Tag: Tin Tức Giáo Hội

Cuộc khủng hoảng hôn nhân và Phép Thánh Thể

Thượng Hội Đồng về Gia Đình, cuộc khủng hoảng hôn nhân và Phép Thánh Thể Tác giả: Vũ Văn An   Thượng Hội Đồng về Gia Đình năm 2015 sắp sửa nhóm họp vào Mùa Thu này. Văn Phòng Tổng Thư Ký của Thượng Hội Đồng, ngày 23 tháng 6 vừa qua đã công bố […]