Tag: Tĩnh tâm

Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2015

  Chủ Đề:  “Bước vào đường nẻo yên vui”  1. Chủ Nhật December 13, 2015 “Tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi” (1Ga. 4,18)   2. Thứ Hai  December 14, 2015 (8:30 PM) “Yên vui  của Chúa  ngự trị trong chúng ta” (Col. 3,15)   3. Thứ Ba December 15, 2015 (8:30 PM) “Lời Chúa hứa […]