Tag: Trung Cộng

Trung Cộng: Một đạo luật mới đe dọa Kitô hữu

Các thánh lễ bị cho là “quá đông” được Đảng cộng sản Trung Quốc tuyên bố là “bất hợp pháp” và họ có thể đưa ra những quyết định mà không cần thông qua tòa án. Bản tổng kết con số các cây thánh giá bị hạ trong tiểu bang Chiết Giang lên đến 1200 […]