Chức linh mục: Đức Phanxicô kêu gọi không được bằng lòng với đời sống “bình thường” và “tẻ nhạt”

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

linh mục

Ngày 25 tháng 1-2016, ngõ lời với các linh mục của cộng đoàn Giáo hoàng Chủng viện Lombardie tại Vatican, Đức Phanxicô kêu gọi các linh mục không nên bằng lòng với một đời sống “bình thường” hoặc “tẻ nhạt” mà ngược lại, phải có khát vọng “thánh thiện”. Ngài cũng xin họ giảng Phúc Âm qua con đường “đơn giản” trong đời sống hàng ngày cũng như trong lời nói.

Đứng trước các linh mục trẻ về Rôma học ở Giáo hoàng Chủng viện do Hội đồng giám mục Lombardie quản lý, Đức Phanxicô đã cảnh báo họ không nên để cho “não trạng bình thường”, có nghĩa là trở thành “mục tử có một đời sống bình thường là đủ”. Đức Giám mục địa phận Rôma chỉ trích sự nhạt nhẽo vô vị của linh mục chỉ “chú tâm để nhận”, nghĩ rằng sứ vụ của mình “dựa trên các thành công của mình” và lao mình “đi tìm những gì làm mình vui lòng, họ sẽ bị tẻ nhạt, không thật sự có ích lợi cho người khác”.

“Tương lai của Giáo hội”

Đối với vị lãnh đạo Giáo hội công giáo, “chuẩn mực bình thường” của các mục tử không có gì khác hơn là phải thực hiện qua sự “thánh thiện trong đời sống mục vụ, qua việc trao tặng chính cuộc sống của mình”. “Đó là đích đến”, Đức Phanxicô nói với các linh mục đến từ Ý và từ các nước khác trên thế giới. Ngài nhấn mạnh, “Nếu một linh mục chỉ bằng lòng mình là một người tầm thường, thì linh mục đó là xoàng xỉnh hoặc còn tệ hơn”.

Ngài khuyến khích các linh mục sinh viên phải là “tương lai của Giáo hội theo quả tim của Chúa” chứ không theo các “ưu đãi của riêng mình hoặc theo thị hiếu đương thời,” Đức Phanxicô mời họ rao giảng Phúc Âm theo “con đường đơn giản”. Đơn giản trong cuộc sống hàng ngày, “tránh mọi hình thức sống hai mặt và thời thượng”, ngay cả trong lời nói cũng phải đơn giản để loan báo Lời Chúa chứ không phải rao giảng những “giáo điều phức tạp”.

Đức Phanxicô cũng nhắc lại, sự hiểu biết các môn học thần học tự nó không phải là cùng đích, nó không được tách ra khỏi đời sống cầu nguyện và mục vụ, nghĩa là phải có sự “gặp gỡ đích thực với giáo dân”. Cuối cùng, ngài nhấn mạnh đến sự cần thiết phải “liên lạc và gần gũi với giám mục”, “vị Cha của địa phận”, nếu cô lập với địa phận thì sự phong phú của mình sẽ bị giảm. Đức Hồng y Angelo Scola, Tổng Giám mục địa phận Milan, đứng đầu hạt Lombardie đã tổ chức buổi gặp gỡ này cho các linh mục sinh viên.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail