Chương Trình Tang Lễ Cha Cố Peter Nguyễn Văn Nguyên

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Chương trình Tang Lễ Cha Cố Peter Nguyễn Văn Nguyên như sau:

Thánh Lễ an táng vào 11:00 AM ngày 21 tháng 12, 2018

Tại Nhà Thờ: 

Sacred Heart Catholic Church 

425 North M Street

Lake Worth, FL

Cha Cố Peter  làm Chánh Xứ ở Nhà Thờ này 18 năm, từ năm 1989 – 2007

Nhà Thờ Sacred Heart, Lake Worth, FL

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail