Chương Trình Thăm Viếng và Thánh Lễ An Táng Anh Gioan Kim Phan Anh Dũng

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
 

1. Viếng Nhà Quàn:

Địa điểm: Palm Beach National Chapel

Địa chỉ: 10055 Heritage Farms Rd, Lake Worth, FL 33449

Ngày: Thứ Năm 08 tháng 10, 2015

Vào lúc: 7:30 PM

Sau đó sẽ có nghi thức phát tang.

 

2. Thánh Lễ An Táng:

Nhà Thờ: Holy Spirit Catholic Church

Địa chỉ: 1000 Lantana Rd, Lantana, FL 33462

Ngày: Thứ Sáu 09 tháng 10, 2015

Vào lúc: 8:00 PM

 

Kính mời Cộng Đoàn cùng đến đọc kinh cho Anh Gioan Kim Phan Anh Dũng ở Nhà Quàn, và dự Thánh Lễ An Táng để hiệp ý cầu nguyện cho Linh Hồn Gioan Kim sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

AnhDung

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail