Đức Giáo Hoàng Phanxico kêu gọi:Hãy chấm dứt “ Việc Buôn Bán Cơ Phận và Phôi Thai Của Con Người”

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

 

Trong lời phát biểu tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc ngày hôm qua (29-9-2015) Đức Giáo Hoàng Phanxico đã kêu gọi những nhà lãnh đạo các quốc gia hãy có những hành động cụ thể, ngay lập tức nhằm chấm dứt việc buôn bán cơ phận và phôi thai của con người và “hãy tôn trọng sự thánh thiêng nơi đời sống mỗi người.”

Đây là những lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng:

Thế giới của chúng ta đòi buộc tất cả những nhà lãnh đạo các quốc gia phải có một quyết tâm sắt son, liên tục cùng với những biện pháp thích đáng, ngay lập tức để duy trì và phát triển môi trường và càng sớm càng tốt chấm dứt những hiện tượng không thể chấp nhận được về xã hội và kinh tế đưa đến những hậu quả thật tai hại xấu xa như: việc buôn người, buôn bán cơ phận và phôi thai, khai thác bót lột tình dục các trẻ em nam và nữ, lao động nô lệ, cả việc bán dâm, buôn bán ma túy và vũ khí, khủng bố, tội phạm hình sự mang tính tổ chức quốc tế. Chúng ta phải tránh rơi vào chủ nghĩa này lý thuyết nọ để xoa dịu lương tâm của mình mà quên đi vấn đề nhức nhối nổi bật này và bao thảm họa của người vô tội. Chúng ta cần bảo đảm rằng những biện pháp của chúng ta thực sự có hiệu quả trong việc chiến đấu chống lại những thảm họa này.

Tạo dựng là một giao ước, nơi đó chính chúng ta có quyết đinh cuối cùng. Sự lạm dụng việc tạo dựng bắt đầu khi chúng ta không còn nhận ra điều gì ở trên chúng ta nữa, khi chúng không còn nhìn thấy gì khác nữa ngoài chính chúng ta. Hậu quả là việc bảo vệ môi trường và cuộc chiến chống lại đòi hỏi được loại trừ mà chúng ta nhận ra một luật luân lý đã được khắc ghi vào tâm hồn mỗi người, trong đó gồm sự khác biệt tự nhiên giữa người nam và người nữ và sự tôn trọng triệt để từng mỗi gian đoạn và chiều kích của cuộc sống.

“Ngôi nhà chung của mọi người, nam cũng như nữ, phải tiếp tục lớn lên dựa trên nền tảng của một sự hiểu biết trong tình huynh đệ không biên giới và việc tôn trọng sự thánh thiêng của đời sống con người, người nam, người nữ, người nghèo, người già, trẻ em, người tàn tật, trẻ chưa sinh, người thất nghiệp, người bị bỏ rơi, những người bị coi là phế bỏ vì họ chỉ được tính như là một phần của một thống kê. Ngôi nhà chung của mọi người, nam cũng như nữ, phải được xây dựng trên tinh thần hiểu biết về sự thánh thiêng nhất nơi mỗi tạo vật được Thiên Chúa tạo nên.

From CNSnews.com

Giuse Thẩm Nguyễn

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail