Giai đoạn cuối cùng của Thượng Hội đồng đã được diễn giải

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Jos. Tú Nạc, NMS

Giai đoạn cuối cùng của Thượng Hội đồng đã được diễn giải  

 

Thượng Hội Đồng về Gia đình đang trên giai đoạn cuối cùng. Bây giờ các Giám mục đang làm việc về tài liệu cuối cùng sẽ bao gồm tất cả các đề nghị của Thượng Hội đồng. Các Giám mục sẽ bầu chọn vào thứ Bảy. Vì vậy, tại thời điểm này, các Giám mục đang cân nhắc trong việc chia sẻ và đóng góp của mình.

 

Thứ Năm

Vào chiều thứ Năm, Tổng thư ký của Thượng Hội đồng Giám mục sẽ cung cấp một bản phác thảo về tài liệu cuối. Họ sẽ có dịp để đọc một cách cẩn thận, đưa ra những đề nghị và thậm chí sửa chữa. Cùng ngày, họ sẽ lần lượt chia sẻ những đóng góp của mình.

 

ĐHY Lorenzo Baldiserri, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng:

“Các Giám mục tham gia trong Thượng Hội Đồng cũng có thể cân nhắc, hoặc bằng lời nói hoặc bằng văn bản. Có đủ thời gian thực hiện thế này hoặc thế khác.”

 

Cũng trong ngày thứ Năm, Hội đồng nhân sự của Thượng Hội đồng sẽ được bầu chọn. Hội đồng này gồm 12 Giám mục và 3 được Đức Thánh Cha Phanxicô. Một trong những mục tiêu chính của hội đồng là để bảo đảm các đề nghị của Thượng Hội Đồng đã được triển khai. Họ sẽ còn nhiều trách nhiệm khác.

 

ĐHY Lorenzo Baldiserri:

“Hội đồng cũng sẽ chịu trách nhiệm tổ chức các Thượng Hội đồng tiếp theo. Đó sẽ là một thực thể ổn xúc tiến từ Thượng Hội đồng đến Thượng Hội đồng tiếp theo. Khi Thượng Hội Đồng tiếp theo bắt đầu nhiệm kỳ của họ sẽ tự động kết thúc.”

 

Thứ Sáu

Vào sáng thứ Sáu, các Giám mục sẽ có một tiếng rưỡi đồng hồ để chia sẻ ý kiến ​​của mình về tài liệu cuối cùng. Vì thời gian có hạn, họ cũng sẽ khả năng gửi nững ý kiến hoặc đề nghị của mình bằng văn bản.

 

Tổng Thư ký sẽ tổng hợp những đề nghị này, để chúng được đúc kết trong tài liệu cuối cùng, sẽ được trình bày vào thứ Bảy. Một ủy ban gồm 10 giám mục sẽ đảm bảo rằng tất cả các quan điểm được phản ảnh trong tài liệu này.

 

Thứ Bảy

Thứ Bảy là ngày quan trọng. Thư ký Thượng Hội đồng người mà sẽ cho tất cả mọi người biết về kết quả của tài liệu cuối cùng này.

 

ĐHY Lorenzo Baldiserri:

“Các tài liệu cuối cùng sẽ được đọc trong Thượng Hội đồng vào sáng thứ Bảy, như vậy vẫn sẽ có thời gian để phản ảnh và đề xuất. Các Giám mục sẽ phải được chuẩn bị để chia sẻ ý kiến ​​của mình. Sau đó, vào buổi chiều, các Giám mục sẽ bỏ phiếu về mỗi người một điểm duy nhất, tất cả từ trước đến sau.”

 

Nếu đề xuất nhận được được tối đa hai phần ba số phiếu hoặc hơn, các điểm sẽ được chấp thuận. Nếu số phiếu không đạt kết quả tối đa sẽ không được chấp nhận. Sau khi bỏ phiếu xong, tài liệu cuối cùng và số phiếu được bình chọn sẽ được trao cho Đức Thánh Cha Phanxicô và ngài sẽ quyết định công việc tiếp theo. Có ba khả năng chính: cho xuất bản tài liệu và kết quả bỏ phiếu. Phê duyệt các điểm đã được các giám mục phê duyệt, hoặc thứ ba, sử dụng tài liệu này làm nền tảng cho một Tông huấn trong tương lai.

 

ĐHY Lorenzo Baldiserri:

“Đây sẽ là việc hoàn toàn do Đức Thánh Cha Phanxicô quyết định. Năm ngoái, ngài đã quyết định đưa ra công khai tài liệu này. Năm nay, chúng ta sẽ thấy những gì ngài quyết định. Tài liệu này sẽ do chính ngài quyết định.”

 

Chúa Nhật

Sau 3 tuần Thượng Hội đồng về gia đình, tất cả sẽ đi đến kết thúc vào Chúa Nhật, khi Đức Thánh Cha cử hành một Thánh Lễ tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô để đánh dấu dịp này. Đức Thánh Cha Phanxicô tất nhiên sẽ có tiếng nói cuối cùng về việc đề nghị được quy định bởi các Giám mục có được thực hiện hay không.

 

Jos. Tú Nạc, NMS

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail