Khai Giảng Chương Trình Giáo Lý – Việt Ngữ 2021 – 2022

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Cộng Đoàn Thánh Andre Dũng Lạc sẽ khai giảng chương trình Giáo Lý – Việt Ngữ Niên Khóa 2021 – 2022 vào ngày 12 tháng 09, Năm 2021 vào lúc 2:00 PM tại hội trường Nhà Xứ.

Kính mời quí Ông Bà Anh Chị Em đưa con em đến tham dự chương trình Giáo Lý – Việt Ngữ để các em được học hỏi Đức Tin cũng như ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam.

Thời gian: 2:00 PM – 4:10 PM chiều Chúa Nhật hàng tuần

Địa điểm:1000 Lantana Rd, Lake Worth, FL 33461

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail