Pinic Cộng Đoàn Năm 2017

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Kính mời mọi người đến tham dự buổi picnic của Cộng Đoàn Thánh Anrê Dũng Lạc.

 

Ngày: 23 tháng 04 năm 2017

Thời gian: 10:00 AM – 5:00 PM

Địa điểm: West Boynton Park and Recreation Center

Địa chỉ: 6000 Northtree Blvd, Lake Worth, FL 33463

Sẽ có Thánh Lễ ở ngoài park vào lúc 11:00 AM.

 

Sau giờ lunch sẽ có nhiều trò chơi sinh hoạt vui nhộn do Ban Giáo Lý – Việt Ngữ đảm trách.

Kính mời mọi người đến chung vui cùng với Cộng Đoàn Thánh Anrê Dũng Lạc.

 

IMG_1712

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail