Chương trình thăm viếng và Tang Lễ Ông Phêrô Lê Ngọc Thanh

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Ông Phêrô Lê Ngọc Thanh, là một thành viên trong Cộng Đoàn, cựu Đại Uý Giảng Viên của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà, đã được Chúa gọi về từ Boca Raton, Florida vào tối ngày Thứ Sáu 11 tháng 09, 2015, hưởng thọ 75 tuổi.

Cộng Đoàn Thánh Anrê Dũng Lạc thành kính phân ưu đến đại Gia Đình Bà Quả Phụ Lê Ngọc Thanh, nguyện xin Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót sớm đón Linh Hồn Ông Phêrô về hưởng phúc trường sinh đời đời với Ngài.

 

Chương trình thăm viếng và Tang Lễ

 

Nghi thức phát tang và cầu Hồn

Thứ Năm ngày 17 tháng 09, 2015

Vào lúc 8:00 PM

Địa điểm Nhà Quàn:

Palm Beach National Chapel

10055 Heritage Farms Rd, Lake Worth, FL 33449

 

Thánh Lễ Mai Táng:

Thứ Sáu ngày 18 tháng 09, 2015

Vào lúc 8:00 PM

Tại Nhà Thờ Holy Spirit

Xin mời Quí Ông Bà Anh Chị Em tới thăm viếng Nhà Quàn và dự  Thánh Lễ Mai Táng theo chương trình như trên, để cùng hiệp ý cầu nguyện cho Linh Hồn Ông Phêrô Lê Ngọc Thanh sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail