Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2015

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

 

Chủ Đề:  “Bước vào đường nẻo yên vui”

 1. Chủ Nhật December 13, 2015

“Tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi”

(1Ga. 4,18)

 

2. Thứ Hai  December 14, 2015 (8:30 PM)

“Yên vui  của Chúa  ngự trị trong chúng ta”

(Col. 3,15)

 

3. Thứ Ba December 15, 2015 (8:30 PM)

“Lời Chúa hứa ban yên vui đã được thực hiện”

(Luca 1:39-45)

 

4. Thứ Tư December 16, 2015 (8:30 PM)

Nghi Thức Giao Hoà

 

Tại Nhà Thờ Holy Spirit.

 

Do Linh Mục Joseph Vũ Đảo, Dòng Ngôi Lời thuyết giảng

 

Kính mời Quí Cộng Đoàn Dân Chúa đến tham dự đông đủ.

 

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail