Lịch Học Giáo Lý – Việt Ngữ năm 2015-2016

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail
Tuần (Week) Ngày (Date) Ghi Chú (Note)
1 9/13/2015 Khai giảng
2 9/20/2015
3 9/27/2015
4 10/4/2015
5 10/11/2015
6 10/18/2015
7 10/25/2015
8 11/1/2015
9 11/8/2015
10 11/15/2015
11 11/22/2015
12 11/29/2015 Thanks Giving – nghỉ
13 12/6/2015
14 12/13/2015
15 12/20/2015 Nghỉ, tập hoạt cảnh Giáng Sinh
16 12/27/2015 Christmas and New Year – nghỉ
17 1/3/2016
18 1/10/2016 Review to prepare for Mid-term exam
19 1/17/2016 Mid-term Exam
20 1/24/2016 Phát thưởng kỳ 1
21 1/31/2016
22 2/7/2016 Tết Việt Nam – nghỉ
23 2/14/2016
24 2/21/2016
25 2/28/2016
26 3/6/2016
27 3/13/2016
28 3/20/2016
29 3/27/2016 Easter – nghỉ
30 4/3/2016 Pinic Cộng Đoàn – nghỉ
31 4/10/2016
32 4/17/2016 Rước Lễ Lần Đầu
33 4/24/2016
34 5/1/2016
35 5/8/2016
36 5/15/2016 Review to prepare for Final Exam
37 5/22/2016 Final Exam
38 5/29/2016 Tổng kết năm học và khen thưởng
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail