Chúng ta hãy trông cậy vào Đức Mẹ Thu Lôi!

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

  

        Năm 1861, một luồng sét mạnh đánh vào phòng ngủ của linh mục Bosco: đồ đạc trong phòng bị hư hại hết, còn ngài thì bị sét đánh văng xuống đât, bất tỉnh.

Sét còn đánh vào phòng các em lưu trú.

Giây điện bị đứt, vách nứt, bụi lấm. Tối om. Các em hét vang trời, nhưng ngài không nghe vì bất tỉnh.

Khi tỉnh lại, linh mục Bosco lồm cồm bò dậy, cầm đèn đi đến phòng các em. Ngài cười và nói:

– “Các con đừng sợ! Trên trời, có một Người Cha rất tốt lành và có một Người Mẹ rất tốt lành đang lo lắng cho chúng ta.

Các em an tâm.

Linh mục Bosco cầm đèn đi soi. Ngài thấy đổ nát hết, chỉ còn cây nho là không bị sét đánh. Ngài liền nói lời cám ơn Chúa và vâng theo ý Chúa:

– “Deo gratias! Sicut Dimino placuit! Sit Nomen benedictum!” – “Tạ ơn Chúa! Xin vâng theo thánh ý Chúa! Xin cho Danh Chúa được cả sáng!”

Sét đâu chịu thua linh mục Bosco. Sét đánh thêm một lần thứ hai. Sét còn đánh thêm một lần thứ ba nữa.

Thấy sét đánh đến lần thứ ba, ai ai cũng đề nghị cha Bosco hãy mau mau làm gấp một cái thu lôi và đặt trên nóc nhà cao để chống sét. Linh mục Bosco bằng lòng ngay.

Và mặc dù không tin dị đoan và không có thái độ phản khoa học, linh mục Bosco ôm tượng Đức Mẹ, leo lên đặt trên nóc nhà.

Sau khi đặt xong bức tượng Đức Mẹ trên nóc nhà, linh mục Bosco leo xuống, quy tụ các em lại dưới sân và cùng với các em, ngước mắt lên nhìn Mẹ. Ngài cầu nguyện tự phát như sau:

– “Lạy Mẹ Thu Lôi, Mẹ đã ba lần gìn giữ chúng con khỏi bị sét đánh chết. Chúng con trông cậy vào Mẹ!

Và linh mục Bosco mĩm cười nói với các em của mình:

– “Chúng ta hãy trông cậy vào Đức Mẹ Thu Lôi!

Trở về trang: Đức Mẹ Maria

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail