Đức Mẹ Maria là Mẹ của chúng ta

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

 

Đức Mẹ là Mẹ chúng ta!

Ngày kia, thánh Gioan Bosco rao giảng về vinh quang của Đức Mẹ Maria tại nhà thờ chính tòa Tôrinô.

Đang giảng, ngài bỗng dừng lại, thinh lặng một hồi lâu, rồi đặt câu hỏi với giáo dân:

– “Ai trong anh chị em có thể nói cho tôi biết Đức Mẹ là ai?

Có người thưa ngay:

– “Thưa Cha, Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa“.

Thánh Gioan Bosco gật đầu, nói tiếp:

– “Đúng thế, Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, nhưng nói thế vẫn chưa đủ. Tôi muốn anh chị em kể hết những tước hiệu của Đức Mẹ Maria.

Liền sau đó, giáo dân thi nhau kể ra tất cả những tất cả những tước hiệu của Đức Mẹ: Đức Mẹ là cửa Thiên Đàng, Đức Mẹ là Đấng an ủi những kẻ có tội, Đức Mẹ là Đấng phù trợ các tín hữu, Đức Mẹ là Đấng cứu chữa kẻ bệnh tật, v.v…

Sau khi nghe kể hết những tước hiệu mà người ta dâng kính lên Đức Mẹ Maria, thánh Gioan Bosco mỉm cười nói tiếp:

– “Đức Mẹ Maria có tất cả những tước hiệu mà anh chị em vừa kể ra, nhưng vẫn chưa hết. Tôi muốn biết thêm về Đức Mẹ Maria.”

Chờ mãi vẫn không thấy có câu trả lời nào, thánh nhân liền nói:

– “Tôi xin được nói với anh chị em về Đức Mẹ Maria là ai: Ngài là Mẹ chúng ta. Phải, Ngài là Mẹ chúng ta. Đó là điều đáng nói nhất về Mẹ Maria. Trên trần gian này, không ai có thể gần gũi thiết thân với chúng ta cho bằng mẹ chúng ta, không ai yêu thương chúng ta hơn mẹ chúng ta. Cũng thế, trên Thiên Đàng, không có vị thánh nào yêu thương chúng ta và sẵn sàng lắng nghe chúng ta cho bằng Đức Mẹ Maria là Mẹ chúng ta.”

Linh mục Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang

 

Trở về trang: Đức Mẹ Maria

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail