Tiểu sử Thánh Phê Rô (Peter)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Thánh Phê rô làm nghề chài lưới,tên thật là Simon là anh của Anrê .Khi ông Anrê được Thánh Gioan Tẩy giả giới thiệu cho biết Chúa Giêsu, trước hết ông gặp anh mình là Simon và nói :”Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia “.Rồi ông dẫn anh mình đén gặp Đức Giêsu.Đức Giêsu nhìn ông và nói :”Anh là Simon con ông Gioan ,anh sẽ được gọi là Kêpha,nghĩa là Phêrô”.Một hôm,đang lúc Chúa Giêsu ở bờ hồ Ghennê saret,dân chúng kéo đến nghe Người giảng đông quá.Người thấy Simon đang giặt lưới dưới thuyền thì xuống thuyền ông ngồi và giảng dạy dân chúng.Giảng xong Người bảo ông chèo thuyền ra khơi đánh cá.Mặc dù đã thức suốt đêm mà không được con cá nào,nhưng ông cũng vâng lời Chúa,chèo thuyền ra khơi thả lưới.Đến Đến lúc kéo lên,lưới đầy cá.Ông quá khiếp sợ .Nhưng Chúa bảo:”Đừng sợ,từ này anh sẽ bắt người như bắt cá”.Thế là họ đưa thuyền vào bờ,và bỏ hết mọi sự mà theo Người.

Từ đó,Thánh Phêrô trung thành theo giúp Chúa cho đến chết.Trong số các Tông đồ,Ngài tin Chúa mạnh mẽ hơn hết ,chính Ngài tuyên xưng “Chúa Giêsu là đấng Kitô,con Thiên Chúa”,và tuyên bố :Dù ai bỏ Chúa,còn Ngài luôn gắn bó với Chúa.Tuy nhiên,Ngài cũng là con người yếu đuối ,Ngài đã chối Chúa ba lần như lời Chúa báo trước ,nhưng Ngài đã biết ăn năn sám hối.Ngài được chứng kiến tất cả các diễn biến quan trọng trong cuộc đời Chúa Cứu Thế ,như lúc Chúa biến hình trên núi Tabo ,lúc Chúa cầu nguyện trong vườn Giêtsêmani,lúc Chúa sống lại.Và sau khi sống lại.Chúa đã đặt Ngài làm thủ lãnh các Tông đồ và thay mặt Chúa điều khiển Hội Thánh.Chính Ngài là vị Giáo chủ đầu tiên.Thánh nhân luôn chu toàn sứ mạng Chúa trao phó,sống xứng đáng là vị mục tử.Bao nhiêu lần bị bắt bớ bách hại,nhưng vẫn một lòng trung kiên phụng sự Chúa cho đến chết,và chết treo ngược đầu xuống đất vì lòng tôn kính Chúa Kitô dưới thời Hoàng đế Nêron (khoảng năm 65 ).

Trở về trang: Các Thánh

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail