Sinh Hoạt Cộng Đoàn

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Thánh Lễ An Táng Anh Giuse Nguyễn Công Sáng

March 11, 2022: 10am Funeral Mass of Joseph Nguyen Cong Sang

Today, our beloved family and friend, Joseph Nguyen Cong Sang, is now in the eternal life of our Lord Jesus Christ. Presiding this morning is Rev. Fr. Paul Nguyen.

Posted by Holy Spirit Catholic Church on Friday, March 11, 2022

Thánh Lễ An Táng Ông Giuse Trịnh Văn Ngữ

January 7, 2022: Trinh Van Ngu’s Funeral

Today, our Holy Spirit Catholic Church Community and the Vietnamese Community mourns the loss of our beloved family and friend, Trinh Van Ngu. He is now in the eternal life with our Lord, Jesus Christ. Presiding this morning is Rev. Fr. Paul Nguyen.

Posted by Holy Spirit Catholic Church on Friday, January 7, 2022

Thánh Lễ An Táng Ông Phanxico Huỳnh Công Thành

March 26, 2021: 10:30am Funeral Mass for Thanh Cong Huynh

Our beloved family and friend, Thanh Cong Huynh, is now in the loving arms of our Lord, Jesus Christ. Presiding this morning is Rev. Fr. Paul Nguyen. The Holy Spirit Community mourns with the family and friends.

Posted by Holy Spirit Catholic Church on Friday, March 26, 2021

Hoạt Cảnh Giáng Sinh 20218

Hoạt Cảnh Giáng Sinh – Christmas 2017 Part I

Hoạt Cảnh Giáng Sinh – Christmas 2017 Part

Trung Thu 2015 – Biểu Diễn Thời Trang

Trung Thu 2015 – Fashion Show

Hoạt Cảnh Giáng Sinh 2014

Lễ Thụ Phong Linh Mục Giuse Nguyễn Thế Bảo

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail